Календар 2018

КАЛЕНДАР НА НАТПРЕВАРУВАЊА 2018  ГОДИНА

 

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

 

50 недела

 

16-18

Декември

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 14 години Јуниори иЈуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Црвена Земја  2 терени/Баболат

13/12/2017

 

главен турнир 32

 

51 недела

 

23-25

Декември

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенисмомчиња и девојчиња

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467 979

Тврда 2 терени/ИТФ Црвени и Портокалови

22/12/2017

 

неограничено

 

25-28

Декември

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 18 години Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Црвена Земја 2 терени/Баболат

20/12/2017

 

главен турнир 32

 

3 недела

 

20-23

Јануари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 14 години Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Црвена Земја 2 терени/Баболат

17/01/2018

 

главен турнир 32

 

4 недела

 

27-29 Јануари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 16 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Црвена Земја 2 терени/Баболат

24/01/2018

 

главен турнир 32

 

5 недела

 

03-05

Февруари

Зелен турнир

 

П, 11 години Јуниори и Јуниорки

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467 979

Црвена Земја 2 терени/Итф  Зел. Топ.

31/01/2018

 

главен турнир 32

 

6 недела

 

10-12

Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Црвена Земја 2 терени/Баболат

07/02/2018

главен турнир 32

 

7 недела

 

17-19

Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

 

П, 18 години Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Црвена Земја 2 терени/Баболат

14/02/2018

 

главен турнир 32

 

8 недела

 

24-26

Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 16 годиниЈуниори и Јуниорки

ТК ИТЦМ-Скопје

070 338 289

Тврда 2 терени/Баболат

21/02/2018

главен турнир 32

 

24-26

Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

ИЗЈАВА

П, Ветерани Мажи
50-  и 50+

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Црвена Земја 2 терени/Баболат

21/02/2018

главен турнир 32

 

9 недела

 

03-05

Март

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

ТК Академија по Тенис Крстевски Скопје 070 700 770

Тврда 2 терени/ИТФ Црвени и Портокалови

01/03/2018

неограничено

 

10 недела

 

03-15

Март

ИТФ/ТЕ Развоен Европски шемпионат

П, ДВ, 14 години Јуниори и Јуниорки

 

ТЕ

22/01/2018  МТФ

ТЕ

 

11 недела

 

10-12

Март

 

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК ИТЦМ-Скопје

070 338 289

Тврда 2 терени/ ИТФ Зелени Топки     

07/03/2018

 

главен турнир 32

 

10-12

Март

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 12 години Јуниори и Јуниорки

ТК Академија по Тенис Крстевски Скопје 070 700 770

2 терени/Баболат

 

07/03/2018

 

главен турнир 32

 

12 недела

 

17-20

Март

Зимско Отворено Првенство на Македонија

Изјава

П, Ветерани Мажи 50-

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Црвена Земја 2 терени/Баболат

14/03/2018

 

главен турнир 32

 

   12 недела

 

31 март

02 Април

 

 Зимско Отворено Првенство на Македонија

 

П, 18 години јуниори и јуниорки      
 

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 2 терени          Баболат Цхампионсхипс

21.03.2018

 

главен турнир 32

 

   13 недела

 

31 Март  

01 Април

 Отворено Првенство на Македонија

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Академија-Аеродром-Скопје  076 467 979

Тврда 4 терени

Баболат Цхампионсхипс

28.03.2018

 

главен турнир 32

 

31 Март  

01 Април

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов Тенис
момчиња и девојчиња

ТК Фан Тенис

075 408 580

Тврда 2 терени

Баболат Цхампионсхипс

29.03.2018

главен турнир 32

 

  14 Недела

 

04  -08   Април

 

ДЕВИС Куп 3та Евро Зона

 

П, Дв.Мажи

Бугарија,Пловдив

ИТФ

ИТФ

ИТФ

 

  15 Недела

 

14   -    16  Април

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 11 години јуниори и јуниорки

ТК Борец-Велес

078 376 971

Тврда подлога 2 терени    

ИТФ Зелени Топки    

11.04.2018

 

главен турнир 32

 

14 - 16  Април

Отворено Првенство на Македонија

Трофеј Дамјан Димиќ

 

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Академија по Тенис Крстевски

070 700 770

Тврда подлога, 4 терени          Баболат Цхампионсхипс

11.04.2018

 

главен турнир 32

 

13   -16  Април

Отворено Првенство на Македонија


Изјава

П, Ветерани 30+ ,Мажи

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени          Баболат Френцх Опен

11.04.2018

 

главен турнир 32

 

  16 недела

 

16 -21
Април

ФЕД Куп 3та Евро-Африканска Зона

П, Дв.Жени

Црна Гора и Тунис

ИТФ

ИТФ

ИТФ

 

21 -22
 Април

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

ТК Тумба-Куманово

070 381 496

Тврда подлога 2 терени    

ИТФ Црвени и Порт. Топки    

18.04.2018

неограничено

 

21 -23
 Април

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 16 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени          Баболат Цхампионсхипс

18.04.2018

главен турнир 32

 

   17  недела

 

28 Април

01 Мај

 

Отворено Првенство на Македонија


изјава

П, Ветерани 30+, Мажи

ТК Неготино-Неготино

071 365 150

Земја 4 Терени

Баболат Френцх Опен

25.04.2018

главен турнир 32

 

24-26
МАЈ

 

 

Отворено Првенство на Македонија

       Меморијал  Дејан Доновски

 

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени          Баболат Цхампионсхипс

25.04.2018

главен турнир 32

 

   18 недела                                                                                                                                                                                                  

 

30 Април

06Мај

ИТФ ЈУНИОРС

СКОПЈЕ  ОПЕН 2018

П,ДВ. 18 години, Главен турнир
Јуниори и Јуниорки
турнир квалификации
Јуниори и Јуниорки
турнир двојки
Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

Земја 7 терени/НО

ИТФ

главен турнир 48

Квалификации 48

 

05 -07
Мај

 

Отворено Првенство на Македонија

Меморијал Благој Едровски

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Акватен-Кочани

070 370 404

Земја, 4 терени    

ИТФ Зелени Топки    

02.05.2018

главен турнир 32

 

05 -07
Мај

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Борец-Велес

078 376 971

Тврда подлога 2 терени    

Баболат Цхампионсхипс  

02.05.2018

главен турнир 32

 

   19 недела

 

07 -13
Мај

ИТФ ЈУНИОРС

ТЕННИСПЕРК  ОПЕН 2018

П,ДВ. 18 години, Главен турнир
Јуниори и Јуниорки
турнир квалификации
јуниори и јуниорки
турнир во двојки
јуниори ијуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

Земја 4-6 терени/НО

ИТФ

главен турнир 32

Квалификации 32

 

12 -13
Мај

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

ТК Борец-Велес

078 376 971

Тврда подлога 2 терени    

ИТФ Црвени и Порт. Топки    

10.05.2018

неограничено

 

12 -14
 Мај

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Неготино-Неготино

071 365 150

Земја 3 Терени

Баболат Цхампионсхипс

09.05.2018

главен турнир 32

 

12 Мај

15 Мај

се одложува

 

Отворено Првенство на Македонија

Изјава за ветерани

 

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи П,

ТК Љуботен-Тетово

070 308 090

Земја 3 Терени

Баболат Френцх Опен

09.05.2018

главен турнир 32

 

  20 недела

 

19 Мај

21 Мај

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 18 години јуниори и јуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја 4 Терени

Баболат Цхампионсхипс

16.05.2018

главен турнир 32

 

16 -19 
Мај

 

Државно Првенство на Македонија

 

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени          Баболат Цхампионсхипс

16.05.2018

главен турнир 32

 

19 -20
Мај

 

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Неготино-Неготино

071 365 150

Земја 3 Терени

ИТФ Зелени Топки

16.05.2018

главен турнир 32

 

  21 недела

 

23- 26
Мај

Државно Првенство на Македонија

 

 

П, 16 години јуниори и јуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја 4 Терени

Баболат Цхампионсхипс

21.05.2018

главен турнир 32

 

24-26
МАЈ

Отворено Првенство на Македонија 
       Меморијал  Деjан Доновски

П, 12 годинијуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени          Баболат Цхампионсхипс

21.05.2018.

главен турнир 32

 

01 Јуни
03 Јуни

 

Отворено Првенство на Македонија

изјава

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Прилеп-Прилеп

075 208 538

 

Земја, 4 терени          Баболат Цхампионсхипс

30.05.2018

главен турнир 32

 

  22 недела

 

28 Мај

03 Јуни

         ТЕННИС ЕУРОПЕ ЈУНИОР БИТОЛА ОПЕН 2018             

П,ДВ. 14 години,  поединечно
Јуниори и Јуниорки
конкуренција двојки
јуниори ијуниорки

Тениски клуб Битола-Битола 
075428665 

 

ТЕ

главен турнир 32

Квалификации 32

 

02 -04
Јуни

Државно Првенство на Македонија

 

П, 18 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени          Баболат Цхампионсхипс

30.05.2018

главен турнир 32

 

01 -03
Јуни

Отворено Првенство на Македонија

изјава

П, Ветерани 50-,  Мажи

ТК Прилеп-Прилеп

075 208 538

Земја, 4 терени          Баболат Цхампионсхипс

30.05.2018

главен турнир 32

 

  23 недела

 

04 -10
Јуни

ТЕННИС ЕУРОПЕ ЈУНИОР
ЈУГ  ОПЕН 2018

П,ДВ. 14 години,  поединечно
Јуниори и Јуниорки
конкуренција двојки
јуниори ијуниорки

ТК Југ-Скопје

Земја 6 терени/НО

ТЕ

Главен турнир 48

Квалификации 48

 

      08 -  10
    Јуни

   Детски Тенис

Меморијал Александар Славковски
Зелен тенис

 

Црвен и портокалов тенис

 

Црвен, Потокалов момчиња идевојчиња
 
Зелен Тенис
момчиња идевојчиња

ТК Југ-Скопје

075 430405   02 5511896

Земја, 4 терени

ИТФ Црвени, Портокалови и Зелени топки

31.05.2018

30.05.2018

неограничено

главен турнир 32

 

  24 недела

 

11 -17
Јуни

ТЕННИС ЕУРОПЕ ЈУНИОР
ТЕННИСПАРК ОПЕН 2018

П,ДВ. 16 години, Поединечно
Јуниори и Јуниорки
конкуренција двојки
Јуниори и Јуниорки

ТК ТеннисПарк-Скопје

Земја 6 терени/НО

ТЕ

Главен турнир 48

Квалификации 48

 

16 Јуни

18 Јуни

 

Проект Детски Тенис


ОДЛОЖЕН 

Црвен, Потокалов тенис

ТК Неготино-Неготино

071 365 150

Земја 3 Терени

ИТФ Црвени и Порт.Топки

14.06.2018

неограничено

 

16 Јуни

18 Јуни

 

Отворено Првенство на Македонија


ОДЛОЖЕН

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК ИТЦМакедонија –Скопје

070 338 289

Вештачка трева 2 терени

Баболат Цхампионсхипс

13.06.2018

главен турнир 32

 

  25 недела

 

18 -24
Јуни

         ТЕННИС ЕУРОПЕ ЈУНИОР

          ЦРНА РЕКА ОПЕН 2018

П,ДВ. 16 години, Поединечно
Јуниори и Јуниорки
Двојки
Јуниори и Јуниорки

ТК Црна Река-Кавадарци

Земја 6 терени/НО

ТЕ

Главен турнир 48

Квалификации 48

 

23 - 24
 Јуни

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја 4 Терени

ИТФ Зелени Топки

20.06.2018

главен турнир 32

 

26 недела

 

29 Јуни

02 Јули

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, Ветерани 30+, Мажи

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја 4 Терени

Баболат Френцх Опен

27.06.2018

главен турнир 32

 

27 недела

 

21-23Јули

07 Јули

Отворено Првенство на Македонија

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Охрид-Охрид

070 336 355

Земја 2 терени

Баболат Цхампионсхипс

02.07.2018

главен турнир 32

 

28 недела

 

14 -16
 Јули

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Прилеп-Прилеп

075 208 538

Земја 3 Терени

Баболат Цхампионсхипс

11.07.2018

главен турнир 32

 

13 - 16
Јули

 

Отворено Првенство на Македонија
Меморијал Чичко Перо Савиќ

П, Ветерани 50- Мажи

 

Тениски клуб Битола-Битола 
075428665 

 

 

Земја 2 Терени

Баболат Френцх Опен

11.07.2018

главен турнир 32

 

30 недела

 

23 Јули

29 Јули

ЕВРОПСКИ ЈУНИОРСКИ ИНДИВИДУАНИ ПРВЕНСТВА

П,ДВ. 14,16,18 Години

Јуниори и Јуниорки

Плзен-Чешка, Москва-Русија

Клостерс-Швајцарија

ТЕ и ИТФ

ТЕ и ИТФ

ТЕ и ИТФ

 

21 -23
Јули

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 12 години јуниори  и јуниорки

ТК Охрид-Охрид

070 336 355

Земја 2 терени

Баболат Цхампионсхипс

18.07.2018

главен турнир 32

 

31 недела

 

03 -05
Август

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Охрид-Охрид

070 336 355

Земја 2 терени

Баболат Цхампионсхипс

31.07.2018

 

 

32 недела                                                                                                                                                                 

 

06 -12
Август

         ТЕННИС ЕУРОПЕ ЈУНИОР НЕOТЕЛ ОПЕН 2018

П,ДВ. 16 години, поединечно
Јуниори и Јуниорки
двојки
јуниори ијуниорки

ТК Југ-Скопје

Земја 6 терени/НО

ТЕ

Главен турнир 48

Квалификации 48

 

33 недела

 

13 -19
Август

ИТФ ЈУНИОРС

ЈУГ   ОПЕН 2017

П,ДВ. 18 години, поединечно
квалификации
јуниори и јуниорки
поединечно
 главен турнир

Јуниори и Јуниорки
двојки
јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

Земја 7 терени/НО

ИТФ

Главен турнир 48

Квалификации 48

 

16 -19
Август

ИТФ СЕНИОРС

ЦРНА РЕКА  ОПЕН 2017

П,ДВ. Ветерани,Мажи 
 35+ (а),35+(б) и 35+
35+ двојки
40+(рра), 40+(ррб) и 40+
45+ сингл и 45+ двојки
50+ (рра) 50+(ррб) 55+
60+

ТК Црна Река-Кавадарци

Земја 5 терени/НО

ИТФ

ИТФ

 

34 недела

 

20 -26
Август

ИТФ ЈУНИОРС

НЕОКОМ  ОПЕН 2017

П,ДВ. 18 години, поединечно
квалификации
јуниори и јуниорки
поединечно
главен турнир
Јуниори и Јуниорки
двојки
јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

Земја 7 терени/НО

ИТФ

главен турнир 48

Квалификации 48

 

25 -26
Август

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК Академија-Аеродром-Скопје  076 467 979

Тврда 4 терени

ИТФ Црвени и Зелени Топки

23.08.2018

неограничено

 

25 -26
Август

Зелен тенис 

П, 11 години јуниори и јуниорки

 

ТК Црна Река-Кавадарци

043 411 270

Земја 2 терени

ИТФ Зелени Топки

22.08.2018

главен турнир 32

 

25 -27
Август

Отворено Првенство на Македонија

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени          Баболат Цхампионсхипс

22.08.2018

главен турнир 32

 

35 недела

 

01-03 Септември

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Фан Тенис

075 408 580

Тврда 2 терени

Баболат Цхампионсхипс

29.08.2018

главен турнир 32

 

01 -03 Септември

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 16 годинијуниори и јуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја 4 Терени

Баболат Цхампионсхипс

29.08.2018

 

 

36 недела

 

08 -09 Септември одложен

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов,

ТК Академија по Тенис Крстевски

070 700 770

Тврда подлога, 2 терени          ИТФ Црвени,Портокалови

06.09.2018

05.09.2018

неограничено       

 

07 -10 Септември

Отворено Првенство на Македонија

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Црна Река-Кавадарци

043 411 270

Земја 4 Терени

Баболат Френцх Опен

05.09.2018

главен турнир 32

 

08 -10 Септември

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 18 години јуниори и јуниорки

ТК Академија-Аеродром-Скопје  076 467 979

Тврда 4 терени

Баболат Цхампионсхипс

05.09.2018

главен турнир 32

 

08 -10 Септември

Зелен тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени          ИТФ зелени топки

06.09.2018

главен турнир 32

 

37 недела

 

15 -17 Септември

 

Државно Првенство на Македонија

 

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Академија-Аеродром-Скопје  076 467 979

Тврда 4 терени

Баболат Цхампионсхипс

12.09.2018

главен турнир 32

 

15 -17 Септември

 

Државно Првенство на Македонија

 

П, Ветерани 50-, Мажи

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја 4 Терени

Баболат Френцх Опен

12.09.2018

главен турнир 32

 

15 -17 Септември

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 16 годинијуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени          Баболат Цхампионсхипс

12.09.2018

главен турнир 32

 

38 недела

 

19 до 23 Септември

Отворено Првенство на Македонија ВЕЛЕС ОПЕН 2018

постер

П, Мажи и Жени

ТК Борец-Велес 078 376 971

Тврда ,2 терени

Баболат Френцх Опен

17.09.2018 ДО 12 ЧАСОТ

главен турнир 32

 

20 -23 Септември

 

ИТФ СЕНИОРС

ЈУГ СЕНИОР КУП 2018

 

П,ДВ. Ветерани,Мажи и

Жени
Мажи 35+
Мажи 40+
Мажи 45+
Мажи 55+
Мажи двојки 35+
Мажи двојки 45+

ТК Југ-Скопје

Земја 5 терени/НО

ИТФ

ИТФ

 

22 -24 Септември

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 годинијуниори и јуниорки

ТК Љуботен-Тетово

070 308 090

Земја 3 Терени

Баболат Цхампионсхипс

19.09.2018

главен турнир 32

 

22 -24 Септември

Зелен тенис

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Охрид-Охрид 070 336 355

Земја 4 Терени

ИТФ Зелени Топки

19.09.2018

главен турнир 32

 

39 недела

 

29 - 30 Септември

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња идевојчиња

ТК Куманово 2010

078 412 369

Тврда подлога  2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

27.09.2018

неограничено

 

29 - 30 Септември

 

Екипно  Првенство на Македонија

 

П, 12 години јуниори и јуниорки
записници со комплетни резултати:
јуниори и јуниорки

ТК Академија-Аеродром-Скопје  076 467 979

Тврда 4 терени

Баболат Цхампионсхипс

26.09.2018

главен турнир 32

 

26 -30  Септември

 

Државно Првенство на Македонија

 

Поединечно Мажи и Жени и Мажи двојки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени         

Баболат Френцх Опен

24.09.2018

главен турнир 32

 

26 -30  Септември

 

Отворено Првенство на Македонија

 

 

П, Ветерани 50-
Мажи

 

ТК Црна Река-Кавадарци

043 411 270

Земја 4 Терени

Баболат Френцх Опен

24.09.2018

главен турнир 32

 

40 недела

 

06 -08 Октомври

Зелен тенис

 

П, 11 години момчиња и девојчиња и момчиња предколо

ТК ИТЦМакедонија –Скопје

070 338 289

Вештачка трева 2 терени

ИТФ Зелени Топки

03.10.2018

главен турнир 32

 

06 -08 Октомври

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Тумба-Куманово

070 381 496

Тврда подлога, 4 терени          Баболат Цхампионсхипс

03.10.2018

главен турнир 32

 

06 -08 Октомври

Мастерс Првенство на Македонија

 поместен

   П, 18 години јуниори   и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 2 терени          Баболат Цхампионсхипс

МТФ

8 најдобро рангирани

 

06 -09 Октомври
ПОМЕСТЕНА

 

Лига во Тенис на Македонија

 

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Црна Река-Кавадарци

043 411 270

Земја 4 Терени

Баболат Френцх Опен

03.10.2018

МТФ              

 

41 недела

 

13 -15 Октомври

 

Отворено Првенство на Македонија

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја 4 Терени

Баболат Френцх Опен

10.10.2018

главен турнир 32

 

10 -12 Октомври

 

Лига во Тенис на Македонија

 

П, Дв.Мажи

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 2 терени          Баболат Цхампионсхипс

08.10.2018

              МТФ

 

13 -15 Октомври
поместен

Мастерс Првенство на Македонија

   П, 14 години јуниори   и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 2 терени          Баболат Цхампионсхипс

МТФ

8 најдобро рангирани

 

42 недела

 

20 -22 Октомври

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис девојчиња и момчиња

ТК ИТЦМакедонија –Скопје

070 338 289

Вештачка трева 2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

17.10.2018

неограничено

 

20 -22 Октомври

 

Мастерс Првенство на Македонија

 

   П, 16 години јуниори   и Јуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја, 4 терени          Баболат Цхампионсхипс

МТФ

8 најдобро рангирани

 

20 -22 Октомври

Лига во Тенис на Македонија

 

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

 

ТК Црна Река-Кавадарци 043 411 270

Земја 4 Терени

Баболат Френцх Опен

17.10.2018

МТФ

 

43 недела

 

27-29 Октомври

 

Мастерс Првенство на Македонија

 

П, Ветерани 30+, Мажи

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја 4 Терени

Баболат Френцх Опен

МТФ

8 најдобро рангирани

 

27 -29 Октомври

 

Мастерс Првенство на Македонија

 

П,  Мажи и Жени

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени          Баболат Френцх Опен

МТФ

8 најдобро рангирани

 

27 -29 Октомври

Мастерс Првенство на Македонија

  П, 14 години јуниори   и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени          Баболат Френцх Опен

МТФ

 

8 најдобро рангирани

 

27-29 Октомври

 

Зелен тенис

 

П, 11 годинимомчиња и девојчиња

ТК Љуботен-Тетово

070 308 090

Земја, 4 терени         

ИТФ Зелени Топки

24.10.2018

главен турнир 32

27-29 Октомври

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК ИТЦМакедонија –Скопје

070 338 289

Вештачка трева 2 терени
Баболат Цхампионсхипс

24.10.2018

главен турнир 32