2022
ОДЛУКИ ТФСМ 2022 година

ОПИС

прилози

Донесување на одлуки за работење на ТФСМ-Скопје во 2022 година

3.1. Одлука за висината на годишната членарина на тениските клубови кон ТФСМ-Скопје за 2022 година

3.2. Одлука за определување на висината на котизација за организација и учество на турнирите од Календарот на ТФСМ, ТЕ и ИТФ за 2022 година

3.3. Одлука за определување на висината на таксата за годишна регистрација на натпреварувачи во 2022 година

3.4. Одлука за определување на висината на таксата за годишна регистрација на ветерани во 2022 година

3.5. Одлука за определување на помош на тениските клубови членки на ТФСМ-Скопје за организација на турнири од календарот за натпреварување на ТФСМ за 2022 година

3.6. Одлука за определување на критериуми за избор на јуниорски репрезентации за 2022 година

3.7. Одлука за определување на висината на надоместокот за тренери кои водат репрезентации на меѓународни турнири во 2022 година, за тренери кои работат со играчите за време на официјални тренинг кампови

3.8. Одлука за определување на висината на таксата за лиценцирање на тениски судии во 2022 година

3.9. Одлука за определување на висината на надоместокот за судии за турнири од календарот на ТФСМ и меѓународни турнири за 2022 година

3.10. Одлука за определување на Делегати/Врховни Судии на ТФСМ за 2022 година

3.11. Одлука за определување на висината на таксата за учество на курс за Делегати/Главни судии на ТФСМ и за Судии на стол и линиски судии за 2022 година

3.12. Одлука за организација на турнирите од ПРОЕКТОТ ДЕТСКИ ТЕНИС, црвени, портокалови и зелени турнири (календар, организација, котизација, учество)

3.13. Одлука за определување на висината на надоместокот за годишни тренерски лиценци за 2022 година

3.14. Одлука за определување на висината на надоместокот за тутор кој ја извршува едукацијата за различни нивоа во 2022година

3.15. Одлука за определување на висината на надоместокот кои кандидатите треба да го платат за учество на курс за тренери на ТФСМ за 2022година

3.16. Одлука за именување на лиценцирани Тениски тренери за 2021 година

3.17. Одлука за определување на критериуми за номинација на тенисери до 20 години за стекнување на статус спортист-спортска надеж за 2022/2023 година

3.18. Одлука за определување на критериуми за номинација на тениски клубови за влез во системот на финансирање на Агенцијата за млади и спорт на РСМ

3.19. Одлука за определување на критериумите за доделување на Тенис Европа јуниорските турнири до 12,14 и 16 години, на ИТФ јуниорските турнири до 18 години и ИТФ Ветерански турнири

3.20. Одлука за оформување на комисија која ќе изврши селекција за избор на ученици кои ќе бидат дел од Спортската Академија –паралелки тенис во учебната 2021/2022 година

3.21. Одлука за оформување на комисија која ќе изврши селекција за избор на стручни лица кои ќе бидат дел од Спортската Академија-паралелки тенис во учебната 2021/2022 година

3.22. Одлука за оформување на комисија која ќе ги подготви и верифицира документите за добивање на ваучери за средства од даночно ослободување од Агенција за млади и спорт во 2022 година

3.23. Одлука за обезбедување на рекламен простор за спонзорите на ТФСМ

3.24. Одлука за определување на награден фонд за Лига во тенис за Мажи за 2022 година

3.25. Одлука за бројот на поени/кредити кои тренерите ќе ги стекнуваат со посета на семинари за континуирана едукација и продолжување на лиценци за 2022

3.26. Одлука за именување и регулирање на статусот на KOVID 19 Officer

Именувања на Претседатели на Комитети на ТФСМ за 2022 година

4.27 Одлука за именување на Претседатели на Комитети на ТФСМ според Организационата Шема на ТФСМ

4.28 Одлука за определување и исплата на месечните надоместоци за Државниот Селектор на ТФСМ

Одлука поврзани со донации- развојни фондови од ТФСМ

5. 29. За определување и начин на распределба на развоен фонд за тениските клубови и за учество на турнири од Календарот а натпреварување на ТФСМ за 2022 година

5. 30. За определување и начин на распределба на развоен фонд за тенисерите членови на ТФСМ, а кои учествуваат на меѓународни турнири од Календарите на Тенис Европа, ИТФ, АТП и ВТА за 2022 година

Правила и Прописи на ТФСМ

6.31. Одлука за промена на Правилник за правила и прописи за натпреварување

6.32. Одлука за промена на Правилник за правила и прописи за Ветерани

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСКОРИСТЕНОСТ ВАУЧЕРИ 2021 ГОДИНА

1. ТФСМ извештај за ваучер 2021 година

2. Тениски клуб Југ- Скопје извештај за ваучер 2021 година

3. Тениски клуб Академија Аеродром-Скопје извештај за ваучер 2021 година

4. Тениски клуб Тенниспарк-Скопје извештај за ваучер 2021 година

5. Тениски клуб Охрид-Охрид извештај за ваучер 2021 година

6. Тениски клуб МТП- Скопје извештај за ваучер 2021 година

7. Тениски клуб Црна Река- Кавадарци, извештај за ваучер 2021 година

8. Тениски клуб Тумба- Куманово, извештај за ваучер 2021 година

9. Извештај искористеност ваучери тениери во 2021 година

 


Баркод
Генерален спонзор
Цевитана
Златен спонзор
Спонзори
  • VALMIR CONSTRUCTION –DOOEL Skopje
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup