Календар 2019

КАЛЕНДАР ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ НА МТФ ЗА 2019 ГОДИНА

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

50 недела

15-18

Декември

 

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 14 години Јуниори и Јуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Црвена Земја

2 терени/Баболат

12/12/2018

главен турнир 32

51 недела

22-24

Декември

 

Проект Детски Тенис

Црвен тенис и Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК ИТЦМ-Скопје

070 338 289

2 Тврда подлога/ИТФ

Црвени и портокалови

20/12/2018

неограничено

29-31
Декември

 

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 18 години Јуниори

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Црвена Земја

2 терени/Баболат

19/12/2018

главен турнир 32

3 недела

19-22

Јануари

 

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 14 години Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Црвена Земја

2 терени/Баболат

16/01/2019

главен турнир 32

4 недела

26-28 Јануари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 16 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Црвена Земја

2 терени/Баболат

23/01/2019

главен турнир 32

5 недела

02-04

Февруари

Зелен Тенис

П, 11 години
момчиња и девојчиња

ТК Академија Аеродром-Скопје

076 467 979

2 Тврда подлога/ИТФ

Зелени Топки

30/01/2019

главен турнир 32

6 недела

09-11

Февруари

 

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 12 години Јуниори и Јуниорки

ТК ИТЦМ-Скопје

070 338 289

2 Тврда подлога/ИТФ

Црвени и портокалови

06/02/2019

главен турнир 32

7 недела

16-18

Февруари

 

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 18 години Јуниори и Јуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Црвена Земја

2 терени/Баболат

13/02/2019

главен турнир 32

8 недела

23-25

Февруари

 

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 16 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Црвена Земја

2 терени/Баболат

20/02/2019

главен турнир 32

23-26

Февруари

 

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, Ветерани Мажи
50- и 50+

Црвена Земја

2 терени/Баболат РГ

20/02/2019

главен турнир 32

9 недела

02-04

Март

 

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

ТК Академија Аеродром-Скопје

076 467 979

2 Тврда подлога/ИТФ

Црвени и портокалови

28/02/2019

неограничено

10 недела

04-16

Март

ИТФ/ТЕ Развоен Европски шемпионат

 

П, ДВ, 14 години Јуниори и Јуниорки

ТЕ

22/01/2019 МТФ

ТЕ

11 недела

9-11

Март

 

Зелен Тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Црвена Земја

2 терени/ИТФ Зел.Топ.

06/03/2019

главен турнир 32

9-11

Март

 

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 12 години Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Црвена Земја

2 терени/Баболат

06/03/2019

главен турнир 32

12 недела

23-25

Март

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 18 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 2 терени Баболат Цхампионсхипс

20.03.2019

главен турнир 32

13 недела

30 Март

01 Април

Отворено Првенство на Македонија

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467 979

Тврда 4 терени

Баболат Цхампионсхипс

27.03.2019

главен турнир 32

30 Март

31 Март

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов Тенис

ТК МТП-Скопје

078 298 766

Тврда подлога 2 терени

Баболат Цхампионсхипс

28.03.2019

главен турнир 32

14 Недела

06 Април

08 Април

Отворено Првенство на Македонија

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Борец-Велес

078 376 971

Тврда подлога 2 терени

ИТФ Црвени и Порток.топки

03.04.2019

главен турнир 32

06 Април

08 Април

Отворено Првенство на Македонија

Изјава

П, Ветерани 30+ и 50 + ,Мажи

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени Баболат Френцх Опен

02.04.2019

главен турнир 32

06 Април

08 Април

Проект детски тенис    

црвен и портокалов тенис момчиња и портокалов тенис девојчиња

ТК МТП-Скопје 078298766

тврда подлога 2 терени
ИТФ црвени и портокалови    

02.04.2019

неограничено

15 Недела

13 Април

15 Април

Зелен тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Борец-Велес

078 376 971

Тврда подлога 2 терени

ИТФ Зелени Топки

10.04.2019

главен турнир 32

13 Април

15 Април

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК Тумба-Куманово

070 381 496

Тврда подлога 2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

11.04.2019

Неограничено

16 недела

15 Април

20 Април

 

ФЕД Куп 3та Евро-Африканска Зона

 

П, Дв.Жени

Црна Гора и Тунис

ИТФ

ИТФ

ИТФ

20 Април

22 Април

Отворено Првенство на Македонија

П, 16 години јуниори и јуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја, 4 терени Баболат Цхампионсхипс

17.04.2019

главен турнир 32

20 Април

22 Април

 

Отворено Првенство на Македонија
20-ти Меморијал Деjан Доновски

 

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени Баболат Цхампионсхипс

17.04.2019

главен турнир 32

17 недела

18 недела

04 Мај

06 Мај

 

Зелен тенис

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Прилеп-Прилеп

075 208 538

Земја 3 Терени

ИТФ Зелени Топки

01.05.2019

главен турнир 32

04 Мај

05 Мај

 

Проект Детски Тенис

 

ОДЛОЖЕН

Црвен, Потокалов тенис

ТК Борец-Велес

078 376 971

Тврда подлога 2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

01.05.2019

неограничено

04 Мај

06 Мај

 

Државно Првенство на Македонија

 

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја 4 Терени

Баболат Цхампионсхипс

01.05.2019

главен турнир 32

03 Мај

06 Мај

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Неготино-Неготино

071 365 150

Земја 3 Терени

Баболат Френцх Опен

30.04.2019

главен турнир 32

19 недела

06 Мај

12 Мај

 

ИТФ ЈУНИОРС Кат. 5

СКОПЈЕ ОПЕН 2019

 
галерија

П,ДВ. 18 години,
 главен турнир
јуниори и јуниорки
 двојки
јуниори и јуниорки
квалификации
јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

Земја 7 терени/НО

ИТФ

главен турнир 48

Квалификации 48

11 Мај

13 Мај

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Неготино-Неготино

071 365 150

Земја 3 Терени

Баболат Цхампионсхипс

08.05.2019

главен турнир 32

20 недела

13 Мај

19 Мај

 

ИТФ ЈУНИОРС Кат. 5

ТЕННИСПЕРК ОПЕН 2019

 

П,ДВ. 18 години,
 поединечно
Јуниори и Јуниорки
двојки
јуниори и јуниорки
квалификации
јуниори и јуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

Земја 4-6 терени/НО

ИТФ

главен турнир 32

Квалификации 32

18 Мај

20 Мај

 

Зелен тенис

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Неготино-Неготино

071 365 150

Земја 3 Терени

ИТФ Зелени Топки

15.05.2019

главен турнир 32

21 недела

24 Мај

26 Мај

 

Државно Првенство на Македонија

 

П, 16 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја 4 Терени

Баболат Цхампионсхипс

21.05.2019

главен турнир 32

24 Мај

26 Мај

 

Отворено Првенство на Македонија

Изјава

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Прилеп-Прилеп

075 208 538

Земја, 3 терени Баболат Цхампионсхипс

212.05.2019

главен турнир 32

22 недела

27 Мај

02 Јуни

 

ТЕННИС ЕУРОПЕ ЈУНИОР Кат. 3

БИТОЛА ОПЕН 2019

 

П,ДВ. 14 години,
 поединечно
Јуниори и Јуниорки
двојки
јуниори и јуниорки

ТК Битола-Битола

Земја 6 Терени/НО

ТЕ

главен турнир 48

Квалификации 48

01 Јуни

03 Јуни

 

Државно Првенство на Македонија

 

П, 18 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени Баболат Цхампионсхипс

29.05.2019

главен турнир 32

23 недела

03 Јуни

09 Јуни

 

ТЕННИС ЕУРОПЕ ЈУНИОР Кат. 3

ЈУГ ОПЕН 2019

 

П,ДВ. 14 години, поединечно:
Јуниори и Јуниорки
двојки
јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

Земја 6 терени/НО

ТЕ

Главен турнир 48

Квалификации 48

07 Јуни

09 Јуни

7-ми Меморијал Александар Славковски

зелен тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 4 терени

Баболат Зелени топки

05.06.2019

 

главен турнир 32

07 Јуни
09 Јуни

7-ми Меморијал Александар Славковски
црвен и портокалов тенис

Црвен, Потокалов тенис
 момчиња и девојчиња

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 2 терени

ИТФ Црвени, Портокалови

06.06.2019

неограничено

07 Јуни

09 Јуни

 

Отворено Првенство на Македонија

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК ИТЦ Македонија –Скопје

070 338 289

Вештачка трева 2 терени

Баболат Цхампионсхипс

05.06.2019

главен турнир 32

24 недела

10 Јуни

16 Јуни

 

ТЕННИС ЕУРОПЕ ЈУНИОР Кат. 3

ТЕННИСПАРК ОПЕН 2019

 

П,ДВ. 16 години, Јуниори и Јуниорки

ТК ТеннисПарк-Скопје

Земја 6 терени/НО

ТЕ

Главен турнир 48

Квалификации 48

15 Јуни

16 Јуни

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис

ТК Фан Тенис-Скопје

075 408 580

Тврда 2 Терени

ИТФ Црвени и Порт.Топки

13.06.2019

неограничено

14 Јуни

16 Јуни

 

Отворено Првенство на Македонија

 ОДЛОЖЕН

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Борец-Велес 078 376 971

Тврда ,2 терени

Баболат Цхампионсхипс

12.06.2019

главен турнир 32

25 недела

17 Јуни

23 Јуни

 

ТЕННИС ЕУРОПЕ ЈУНИОР Кат. 3

ЦРНА РЕКА ОПЕН 2019

 

П,ДВ. 16 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Црна Река-Кавадарци

Земја 6 терени/НО

ТЕ

Главен турнир 48

Квалификации 48

22 Јуни

24 Јуни

 

Зелен тенис

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја 4 Терени

ИТФ Зелени Топки

19.06.2019

главен турнир 32

26 недела

28 Јуни

01 Јули

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја 4 Терени

Баболат Френцх Опен

26.06.2019

главен турнир 32

27 недела

06 Јули

08 Јули

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Охрид-Охрид

070 336 355

Земја 2 терени

Баболат Цхампионсхипс

01.07.2019

главен турнир 32

28 недела

13 Јули

15 Јули

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Прилеп-Прилеп

075 208 538

Земја 4 Терени

Баболат Френцх Опен

10.07.2019

главен турнир 32

12 Јули

15 Јули

Отворено Првенство на Македонија

Меморијал Чичко Перо Савиќ

 

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Битола-Битола

078 228 665

Земја 3 Терени

Баболат Френцх Опен

09.07.2019

главен турнир 32

29 недела

16 Јули

19 Јули

 

Државно Првенство на Македонија

 

П, Дв.Мажи и Жени
Мажи сингл
Жени Сингл
Мажи двојки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени Баболат Роланд Гарос

14.07.2019

главен турнир 32

20 Јули

22 Јули

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 16 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени Баболат Цхампионсхипс

17.07.2019

главен турнир 32

30 недела

23 Јули

29 Јули

ЕВРОПСКИ ЈУНИОРСКИ ИНДИВИДУАНИ ПРВЕНСТВА

П,ДВ. 14, 16, 18 Години

Јуниори и Јуниорки

Плзен-Чешка, Москва Русија

Клостерс-Швајцарија

ТЕ и ИТФ

ТЕ и ИТФ

ТЕ и ИТФ

31 недела

02 Август

04 Август

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 12 годинијуниори и јуниорки

 

ТК Охрид-Охрид

070 336 355

Земја 2 терени

Баболат Цхампионсхипс

30.07.2019

главен турнир 32

32 недела

05 Август

11 Август

ТЕННИС ЕУРОПЕ ЈУНИОР

NEOТЕЛ ОПЕН 2019 Кат. 3

П,ДВ. 16 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

Земја 6 терени/НО

ТЕ

Главен турнир 48

Квалификации 48

09 Август

11 Август

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, Ветерани 30+, 50 +

ТК МТП-Скопје

078 298 766

Земја 3 Терени

Баболат Френцх Опен

06.08.2019

главен турнир 32

33 недела

12 Август

18 Август

ИТФ ЈУНИОРС

ЈУГ ОПЕН 2019 Кат. 5

П,ДВ. 18 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

Земја 7 терени/НО

ИТФ

Главен турнир 48

Квалификации 48

15 Август

18 Август

ИТФ СЕНИОРС

ЦРНА РЕКА ОПЕН 2017 Кат.3

П,ДВ. Ветерани,Мажи и

Жени

ТК Црна Река-Кавадарци

Земја 5 терени/НО

ИТФ

ИТФ

34 недела

19 Август

25 Август

ИТФ ЈУНИОРС

НЕОКОМ ОПЕН 2019 Кат. 4

П,ДВ. 18 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

Земја 7 терени/НО

ИТФ

главен турнир 48

Квалификации 48

24 Август

25 Август

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467 979

Тврда 4 терени

ИТФ Црвени и Зелени Топки

22.08.2019

неограничено

24 Август

26 Август

 

Зелен тенис

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Охрид-Охрид

070 336 355

Земја 2 терени

ИТФ Зелени Топки

21.08.2019

главен турнир 32

24 Август

26 Август

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК МТП-Скопје

078 298 766

Земја, 3 терени

Баболат Цхампионсхипс

21.08.2019

главен турнир 32

35 недела

31 Август

02 Септември

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК МТП-Скопје

078 298 766

Земја, 3 терени

Баболат Цхампионсхипс

28.08.2019

главен турнир 32

29 Август

01 Септември

Отворено Првенство на Македонија ВЕЛЕС ОПЕН 2019
ОДЛОЖЕН

 

П, Мажи и Жени

ТК Борец-Велес 078 376 971

Тврда ,2 терени

Баболат Френцх Опен

27.08.2019

главен турнир 32

31 Август

02 Септември

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 16 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

Земја 4 Терени

Баболат Цхампионсхипс

28.08.2019

главен турнир 32

36 недела

07 Септември

09 Септември

 

Детски Тенис-Фестивал на Тенисот

 

Црвен, Потокалов, Зелен Тенис
момчиња и девојчиња

ТК Битола-Битола

078 228 665

Земја, 2 терени + 3 тврда

ИТФ Црв.Пор.И Зел. Топки

04.09.2019

главен турнир 32

07 Септември

10 Септември

 

Отворено Првенство на Македонија

  одложен за 28.09.2019

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Црна Река-Кавадарци

043 411 270

Земја 4 Терени

Баболат Френцх Опен

04.09.2019

главен турнир 32

08 -10
Септември

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 18 години јуниори и јуниорки

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467 979

Тврда 4 терени

Баболат Цхампионсхипс

04.09.2019

главен турнир 32

37 недела

14 -16
Септември

 

 

Државно Првенство на Македонија

 

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467 979

Тврда 4 терени

Баболат Цхампионсхипс

11.09.2019

главен турнир 32

14-17
Септември

 

 

Државно Првенство на Македонија

 

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја 4 Терени

Баболат Френцх Опен

11.09.2019

главен турнир 32

14 -16
Септември

 

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 16 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени Баболат Цхампионсхипс

11.09.2019

главен турнир 32

38 недела

19-22
Септември

 

ИТФ СЕНИОРС

ЈУГ СЕНИОР КУП 2018 Кат. 4

П,ДВ. Ветерани,Мажи и

Жени

ТК Југ-Скопје

Земја 5 терени/НО

ИТФ

ИТФ

21-23
Септември

 

Отворено Првенство на Македонија
ПОМЕСТЕН во Југ заради ТЕ турнир од 28.09.2019

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Љуботен-Тетово

070 308 090

Земја 3 Терени

Баболат Цхампионсхипс

18.09.2019

главен турнир 32

21 -23
Септември

 

 

Зелен тенис

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Црна Река-Кавадарци

043 411 270

Земја 4 Терени

ИТФ Зелени Топки

18.09.2019

главен турнир 32

39 недела

23- 29
септември

ТЕННИС ЕУРОПЕ ЈУНИОР

Скопје Опен 2019 Кат. 3

П,ДВ. 14 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

Земја 6 терени/НО

ТЕ

Главен турнир 32

Квалификации 32

28 -29
Септември

 

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис МОМЧИЊА И ДЕВОЈЧИЊА

ТК Фан Тенис-Скопје

075 408 580

Тврда подлога 2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

26.09.2019

неограничено

28 -30
Септември

Отворено Првенство на Македонија

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја 6 терени
Баболат Цхампионсхипс

26.09.2019

Главен турнир 32

25 -29 Септември

Отворено Првенство на Македонија ВЕЛЕС ОПЕН 2019

 

П, Мажи и Жени

ТК Борец-Велес 078 376 971

Тврда подлога 2 терени

Баболат  Роланд Гарос

22.09.2019

главен турнир 32

28-30
Септември

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, Ветерани30+, 50+, Мажи

ТК Црна Река-Кавадарци

043 411 270

Земја 4 Терени

Баболат Френцх Опен

25,09,2019

Главен турнир 32

40 недела

05 -07
Октомври

 

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК ИТЦ Македонија –Скопје

070 338 289

Вештачка трева 2 терени

Баболат Цхампионсхипс

02.10.2019

главен турнир 32

05 -07
Октомври

 

 

Мастерс Првенство на Македонија

 

П, 18 години јуниори и

Јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 2 терени Баболат Цхампионсхипс

МТФ

8 најдобро рангирани

05 -07
Октомври

 

 

Лига во Тенис на Македонија

 

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Црна Река-Кавадарци

043 411 270

Земја 4 Терени

Баболат Френцх Опен

02.10.2019

МТФ

41 недела

11 -13
Октомври

 

 

Лига во Тенис на Македонија

 

П, Дв.Мажи

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 2 терени Баболат Цхампионсхипс

08.10.2019

МТФ

11 -13
Октомври

 

 

Зелен тенис

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 3 терени

ИТФ Зелени Топки

08.10.2019

главен турнир 32

11 -13
Октомври

 

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Тумба-Куманово

070 381 496

Тврда подлога, 4 терени Баболат Цхампионсхипс

08.10.2019

главен турнир 32

42 недела

19 -21
Октомври

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК ИТЦ Македонија –Скопје

070 338 289

Вештачка трева 2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

16.10.2019

неограничено

19 -21
Октомври

 

Екипно Првенство на Македонија

 

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467 979

Тврда 4 терени

Баболат Цхампионсхипс

16.10.2019

главен турнир 16

19 -21
Октомври

 

Мастерс Првенство на Македонија

 

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја 4 Терени

Баболат Френцх Опен

МТФ

8 најдобро рангирани

43 недела

26 -28
Октомври

 

Мастерс Првенство на Македонија

 

П, Мажи и Жени

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени Баболат Цхампионсхипс

МТФ

8 најдобро рангирани

26 -28
Октомври

 

Мастерс Првенство на Македонија

 

П, 14 години јуниори и Јуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја, 2 терени Баболат Цхампионсхипс

МТФ

8 најдобро рангирани

26 -28
Октомври

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Фан Тенис-Скопје

075 408 580

Тврда 2 Терени

Баболат Цхампионсхипс

23.10.2019

главен турнир 32

44 недела

02-04
Ноември

 

Мастерс Првенство на Македонија

 

П, 16 години јуниори и

Јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени Баболат Цхампионсхипс

МТФ

8 најдобро рангирани

 

Баркод
Генерален спонзор
Цевитана
Златен спонзор
Спонзори
  • VALMIR CONSTRUCTION –DOOEL Skopje
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup