Ветерански Комитет
Ветерански Комитет

РЕГИСТРАЦИИ ЗАКЛУЧНО 12.05.2017

Календар 2017

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

8 недела

25-27

Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, Ветерани 30+ 50+

ИЗЈАВА ветерани за заверка од матичен клуб

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

2 терени/Баболат

22/02/2017

главен турнир 32

12 недела

18-20

Март

Зимско Отворено Првенство на Македонија

регистрации ветерани со обележани непотполни документи

П, Ветерани Мажи
50-  и 50+ИЗЈАВА ветерани за заверка од матичен клуб

ТК Југ-Скопје

075 430 405

2 терени/Баболат

15/03/2016

главен турнир 32

12 недела

01-03

Април

Отворено Првенство на Македонија

Изјава 2017 Ветерани

П, Ветерани 30+,
50 + ,Мажи

регистрации ветерани со обележани непотполни документи

ИТЦМ-Скопје 070 338 289

Вештачкатрева, 2 терени/Баболат

29.03.2017

главен турнир 32

17 недела

29 Април

02 Мај

Отворено Првенство на Македонија

П, Ветерани 30+,
50 +

ТК Прилеп-Прилеп 070 208 508

Земја,3 терени/Баболат

26.04.2017

главен турнир 32

19 недела

13 Мај

15 Мај

Отворено Првенство на Македонија

П, Ветерани 30 + и 50 + 

ТК Љуботен-Тетово 070 308 090

Земја, 3 терени/Баболат

10.05.2017

главен турнир 32

21 недела

27 Мај

30 Мај

Отворено Првенство на Македонија

П, Ветерани 30+ и 50 +
распоред за играње:
Сабота: 27.05.2017
Недела: 28.05.2017

ТК Евросет-Скопје, 02 3095 385

Земја, 4 терени/Баболат

24.05.2017

главен турнир 32

26 недела

30 Јуни

02 Јули

Отворено Првенство на Македонија

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Теннис Парк -Скопје

071 376 992

Земја, 3 терени/Баболат

27.06.2017

главен турнир 32

28 недела

14 Јули

16 Јули

Отворено Првенство на Македонија

Меморијал Чичко Перо Савиќ

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Битола-Битола 078 228 665

Земја, 4 терени/Баболат

11.07.2017

главен турнир 32

33 недела

17 Август

20 Август

ИТФ СЕНИОРС

ЦРНА РЕКА ОПЕН 2017

П,ДВ. Ветерани,Мажи и

Жени

ТК Црна Река-Кавадарци

Земја 5 терени/НО

ИТФ

ИТФ

36 недела

09 Септември

11 Септември

Отворено Првенство на Македонија

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Црна Река-Кавадарци 043 411 270

Земја, 3 терени/Баболат

06.09.2017

главен турнир 32

37 недела

16 Септември

18 Септември

Државно Првенство на Македонија

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Теннис Парк -Скопје

071 376 992

Земја, 4 терени/Баболат

13.09.2017

главен турнир 32

38 недела

21 Септември

24 Септември

ИТФ СЕНИОРС

ЈУГ СЕНИОР КУП 2017

П,ДВ. Ветерани,Мажи и

Жени

ТК Југ-Скопје

Земја 5 терени/НО

ИТФ

ИТФ

26 Септември

01 Октомври

Државно Првенство на Македонија

П, Дв.Мажи и Жени

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 6 терени/Баболат

22.09.2017

главен турнир 32

40 недела

07 Октомври

09 Октомври

Лига во Тенис на Македонија

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Црна Река-Кавадарци 043 411 270

Земја, 3 терени/Баболат

04.10.2017

МТФ

43 недела

28 Октомври

30 Октомври

Мастерс Првенство на Македонија

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Теннис Парк -Скопје

071 376 992

Земја, 3 терени/Баболат

МТФ

8 најдобро рангирани
РЕГИСТРАЦИИ ВЕТЕРАНИ 2015
КАЛЕНДАР ЗА ВЕТЕРАНИ 2015

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

 

11 недела

 

14

Март

Зимско Отворено првенство за Ветерани

П, Ветерани 50-
Ветерани 50+

Теннис Парк Скопје-Скопје

077 709 129

2 терени/Баболат

12/03/2015

 

главен турнир 32  

 

17  недела

24-27

Април

Отворено Првенство на Македонија

П. Ветерани 30+, 
 и  50 и повозрасни

Тениски клуб Евросет-Скопје

070843 054

Тврда 4 терени/Баболат

21,04,2015

22,04,2015

главен турнир 32

22 недела

29-31              мај

Отворено Првенство на Македонија

П. Ветерани 30+, 
распоред за играње за ден29.05.2015

Тениски клуб Црна Река-Кавадарци 076 660 665

Земја 3 терени/Баболат

26,05,2015

27,05,2015

главен турнир 32

25 недела

20-22

Јуни

Отворено Првенство на Македонија

П. Ветерани 30+, 50+

Тениски клуб МТП-Скопје

02 3064 421

Земја 3 терени/Баболат

16,06,2015

17,06,2015

главен турнир 32

26 недела

21-23
Август

ITF Senior Circuit

PRILEP OPEN

П, ДВ, Ветерани
1.Ветерани 35 +
2. Ветерани 40+
3. Ветерани 45+
4. Ветерани 50+
5. Жени

распоред за играње:
Петок 21,08,2015

Тениски клуб Прилеп-Прилеп

078 343 530

Земја 3 терени/НО

ИТФ

ИТФ

28 недела

11-13

Јули

Отворено Првенство на Македонија Меморијал Чичко Перо Савиќ

П. Ветерани 50+, 50-

Тениски клуб Битола-Битола 078 228 665

Земја 4 терени/Баболат

08,07,2015

09,07,2015

главен турнир 32

36 недела

04 – 07

Септември

Отворено Првенство на Македонија

П. Ветерани 50+, 50-

Тениски клуб Винерпро-Прилеп 070 308 030

Земја 3 терени/Баболат

02,09,2015

03,09,2015

главен турнир 32

38 недела

18-21

Септември

Државноно Првенство на Македонија

П. Ветерани 50+, 50-

Тенис Парк Скопје-Скопје

077 709 129   

Земја 4 терени/Баболат

15,09,2015

16,09,2015

главен турнир 32

39 недела

24-27

Септември

ITF Senior Circuit

JUG SENIOR Cup 2015

П, ДВ, Ветерани

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

Земја 4 терени/НО

ИТФ

ИТФ

41 недела

10 - 12 Октомври

Лига за Ветерани на Македонија

П. Дв.  Ветерани

Н.О.

Земја 4 терени/Баболат

08,10,2015

09,10,2015

МТФ

43 недела

23-25 Октомври

Мастерс Првенство на Македонија 

П. Ветерани 50+, 50-

Тенис Парк Скопје-Скопје

077 709 129   

Земја 4 терени/Баболат

21,10,2015

22,10,2015

МТФ
РЕГИСТРИРАНИ ВЕТЕРАНИ ВО 2014

ПРАВИЛНИЦИ: ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ, ЗА РАНГИРАЊЕ НА ТУРНИРИ И ИГРАЧИ    

КАЛЕНДАР ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ -ВЕТЕРАНИ 2014

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

14 недела

05-07

Април

 

Отворено Првенство на Македонија

 

ПВетерани
50-
и 50+ играат

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

4 терени/МТФ

02,04,2014

03,04,2014

главен турнир 32

разигрување

21 недела

24-26

Мај

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, Вертерани
50- и 50+

Тениски клуб Прилеп-Прилеп 070/636422

3 терени/ тврда подлога

Баболат

21,05,2014

22,05,2014

МТФ

23 недела

07-09

Јуни

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, Ветерани
50 -   и 50 +

Тениски клуб Љуботен-Тетово 078/428204

4 терени/Баболат

04,06,2014

05,06,2014

главен турнир 32

разигрување

26 недела

27-29

Јуни

ITF Senior Circuit

PRILEP OPEN

П, ДВ, Ветерани

Тениски клуб Прилеп-Прилеп

078/343530

3 терени/

ИТФ

ИТФ

28 недела

11-13

Јули

Отворено Првенство на Македонија

Меморијал Чичко Перо Савиќ

 

П, ДВ, Ветерани

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

4 терени/ Баболат

08,07,2014

09,07,2014

главен турнир 32

разигрување

36 недела

06 – 08

Септември

 

Отворено Првенство на Македонија

 

P,  Ветерани

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/Баболат

03,09,2014

04,09,2014

главен турнир 32

разигрување

38 недела

20-22

Септември

Државно Првенство на Македонија

 

P,  Ветерани
50 -   и 50 +

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/Баболат

17,09,2014

18,09,2014

главен турнир 32

разигрување

41 недела

11 - 13 Октомври

Лига за Ветерани на Македонија

 

поединечно и двојки,Ветерани

 

Тениски клуб Црна река-Кавадарци

терени/ Баболат

08,10,2014

09,10,2014

МТФ

43 недела

01-03
Ноември

МАСТЕРС на Македонија

 

P, Ветерани50- и  50+

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/ Баболат

30,10,2014

31,10,2014

МТФРАНГ ЛИСТИ
РЕГИСТРИРАНИ    ВЕТЕРАНИ 2013 И  ВЕТЕРАНКИ 2013
И ПРАВИЛНИК ЗА РАНГИРАЊЕ ТУРНИРИ И ИГРАЧИ ВЕТЕРАНИ

17 НЕДЕЛА

27-29 Април

Отворено Првенство на Македонија

 

П, Двојки, Ветерани 50- и Ветеранки

Тениски клуб МТП-Скопје 02/3064421

3 Земја/ИТФ

24,04,2013

25,04,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 32

21 НЕДЕЛА25-27

Мај

Отворено Првенство на Македонија

П, Ветерани 50- и 50+  и двојки

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

4 Земја/ИТФ

22,05,2013

23,05,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 3224 НЕДЕЛА14-16

Јуни

Отворено Првенство на Македонија

 

П, ДВ Ветерани 50- и 50+

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

12/06/2012

13/06/2012

Квалификации: 32

Главен Турнир3229 НЕДЕЛА12-15

Јули

Отворено Првенство на Македонија Меморијал Чичко Перо Савиќ

П, ДВ Ветерани 50- и 50+

 

Тениски клуб Битола-Битола

070/537190

4 Земја/ИТФ

09,07,2013

10,07,2013

Квалификации: 32

Главен Туrнир3233 НЕДЕЛА25-28.

Август

Отворено првенство на Македонија

 

Ветерани, 55- и55+  двојки

Тениски клуб Југ-Скопје

075/430405

4 земја/ИТФ

22,08,2013

23,08,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир3235 НЕДЕЛА07-09

Септем.

Отворено првенство на Македонија

 

Ветерани, и55+

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

3 Земја/ИТФ

04/09/2013

05/09/2013

МТФ36 НЕДЕЛА14-16

Септем

Државно Првенство на Македонија

 

П, Двoјки, Ветерани 50- и 50+

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

11/09/2013

12/09/2013

Квалификации: 32

Главен Турнир3239 НЕДЕЛА05-07

Октомври

Лига за Ветерани

Ветерани, 50- и 50+

 

3 Земја/ИТФ

02,10,2013

03,10,2013

МТФ40 НЕДЕЛА11-13

Октомври

МАСТЕРС ТУРНИР

Ветерани, 50- и 50+

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

МТФ

МТФ

Спонзори
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup