Календар 2013

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/ РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

51 недела

22-23
Декември

Проект Детски Тенис

Црвен
Портокалов тенис

Тениски клуб МТП-Скопје 02/3064421

2 терени/МТФ

19/12/2012
20/12/2012

неограничено22-24
Декември

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 18 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје02 5511896

2 терени/МТФ

19/12/2012
20/12/2012

главен турнир 324 недела26-28
Јануари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 14 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје02 5511896

2 терени/ИТФ

13,01,2013 14,01,2013

главен турнир 325 недела02-04
Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 12 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб МТП-Скопје 02/3064421

2 терени/ИТФ

31,01,2013 01,02,2013

главен турнир 326 недела09-11
Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 16 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

2 терени/ИТФ

31,01,2013 01,02,2013

главен турнир 327 недела16-18
Февруари

Зимски Зелен Турнир

П, 11 години момчиња 1 и 2и девојчиња и 2

Тениски клуб Југ-Скопје 02 5511896

2 терени/ИТФ

13,02,2013 14,02,2013

главен турнир 328 недела23-25
Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 18 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

2 терени/ИТФ

20,02,2013 21,02,2013

главен турнир 329 недела02-04
Март

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 14 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје02 5511896

2 терени/ИТФ

27,02,2013 28,02,2013

главен турнир 3210 недела09-11
Март

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис  момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

2 терени/ИТФ

27,02,2013 28,02,2013

неограничено11 недела11-24
Март

ИТФ/ТЕ Источно Европски шемпиона

П, ДВ, 14 години Јуниори и Јуниорки

Анталија, Турција

ТЕ

МТФ

ТЕ13 НЕДЕЛА30 март

01 Април

Отворено Првенство на Македонија

П,16 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

4 Земја/НО

27,03,2013 28,03,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 3214 НЕДЕЛА06- 07
Април

Црвен и портокалов турнир Источен регион

деца од 5 до 10 години

Тениски клуб Астибо-Штип 071217686 3 асфалт / НО     03,04,2013
03,04,2013
неограничено

06- 08

Април

Отворено Првенство на Македонија

П,12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/НО

03,04,2013

04,04,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 3215 НЕДЕЛА13-15

Април

ЕкипноПрвенство на Македонија

 

П,14 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 02 5511896

4 Земја/ИТФ

08.04.2013

08.04.2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 3213-15

Април

Црвен и портокалов турнир

Западен и скопски регион

 

Скопје- црвен тенис, портокалов тенис момчиња и девојчиња
Битола- црвен тенис, портокалов тенисмомчиња и девојчиња

ТК Битола-Битола 070/537190

ТК МТП-Скопје- 02/3064421

2 Земја/ИТФ

10,04,2013

11,04,2013

Неограничено16 НЕДЕЛА20-22

Април

Отворено Првенство на Македонија

П,18 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

4 Земја/ИТФ

17,04,2013

18,04,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 3220-22

Април

Отворено Првенство на Македонија

 

П, ДВ Ветерани 50- и 50+

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

17,04,2013

18,04,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 3217 НЕДЕЛА27-29

Април

Отворено првенство на Македонија Меморијал Дејан Доновски

 

П,16 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/ИТФ

24,04,2013

25,04,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 3227-29

Април

Отворено Првенство на Македонија

П,Ветерани 50- и Ветеранки

ТК МТП-Скопје- 02/3064421

3 Земја/ИТФ

24,04,2013

25,04,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 32

24-26

Мај

Зелен турнир

 

П,11 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

22,05,2013

22,05,201

Неограничено18 НЕДЕЛА03-06

Мај

ОтвореноПрвенство на Македонија

П,ДВ, 18 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/ИТФ

30,04,2013

01,05,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 3219 НЕДЕЛА11-13

Мај

Зелен турнир

 

П, 11 години  момчиња и девојчиња

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

4 Земја/ИТФ

08,05,2013

09,05,2013

Неограничено11-13

Мај

Екипно Првенство на Македонија

 

П,16 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

06,05,2013

06,05,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 3220 НЕДЕЛА18-20

Мај

ЕкипноПрвенство на Македонија

П,18 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/ИТФ

12,05,2013

12,05,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 3218-20

Мај

Црвен и портокалов турнир

Источен, Западен и скопски регион

Скопје- црвен и портокалов тенис

Источен- црвен и портокалов тенис

Западен-црвен и портокалов тенис

Т.К. Акватен-Кочани 070/370404

Т.К.Битола-Битола 070/539170

Т.К. АТК-Скопје 070700770

2 Земја/ИТФ

15,05,2013

16,05,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 3221 НЕДЕЛА20-26

Мај

DAVIS CUP

 

Трета Европска зона

Сан Марино

ИТФ

ИТФ25-27

Мај

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Славија- Охрид 070/330995

4 Земја/ИТФ

22,05,2013

23,05,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 3225-27

Мај

Отворено Првенство на Македонија

 

П, Ветерани 50- и 50+ и двојки

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

4 Земја/ИТФ

22,05,2013

23,05,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 3222 НЕДЕЛА01-03

Јуни

Отворено Првенство на Македонија

П , 12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

29,05,2013

30,05,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 3223 НЕДЕЛА03--09

Јуни

Еуропеан Јуниор Тоур

“ЈУГ ОПЕН 2013

 

П 14 години јуниори и јуниорки

 

Тениски клуб Југ-Скопје

075/430405

ТЕ

ТЕ

ТЕ08-10

Јуни

Отворено Првенство на Македонија

П , 18 години јуниори ијуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

05,06,2013

06,06,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 3208-10.

Јуни

Фестивал на детски тенис

Зелен,црвен и портокалов

Меморијал Александар Славковски

деца од 5 до 11 години
црвен тенис
портокалов момчиња и девојчиња
зелен момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје

075/430405

МТФ

05,06,2013

06,06,2013

Неограничено24 НЕДЕЛА10-16.

Јуни

Еуропеан Јуниор Тоур

““АS PLUS CUP 2013””

 

П,ДВ 14 години јуниори и јуниорки

 

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

ТЕ

ТЕ

ТЕ14-16

Јуни

Отворено Првенство на Македонија

П, Двојки Ветерани 50- и 50+

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

12/06/2012

13/06/2012

Квалификации: 32

Главен Турнир3214-16

Јуни

Државно Првенство на Македонија

П 18 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/ИТФ

12/06/2012

13/06/2012

Квалификации: 32

Главен Тур:нир3225 НЕДЕЛА17-22

Јуни

European Junior tour

“BITOLA OPEN 2013

П,ДВ 16 години јуниори и јуниорки

 

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

Земја/4 НО

ТЕ

ТЕ21-23

Јуни

Отворено Првенство на Македонија

П, 12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

1806/2013

19/06/2013

Квалификации: 32

Главен Тур:нир3226 НЕДЕЛА23-25

Јуни

Државно Првенство на Македонија

 

П 16 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

4 Земја/ИТФ

20,06,2013

21,06,2013

Квалификации: 32

Главен Тур:нир3227-29

Јуни

Државно Првенство на Македонија

 

П 14 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

24,06,2013

25,06,2013

Квалификации: 32

Главен Тур:нир3227 НЕДЕЛА05-07

Јули

Отворено Првенство на Македонија

П 12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Прилеп-Прилеп 070/636422

4 Земја/ИТФ

02,07,2013

03,07,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир3229 НЕДЕЛА12-14

Јули

Отворено Првенство на Македонија

Меморијал Чичко Перо Савиќ

 

П 14 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Битола-Битола

070/537190

4 Земја/ИТФ

09,07,2013

10,07,2013

Квалификации: 32

Главен Туrнир3212-15

Јули

Отворено Првенство на Македонија Меморијал Чичко Перо Савиќ

П, ДВ Ветерани 50- и 50+

 

Тениски клуб Битола-Битола

070/537190

4 Земја/ИТФ

09,07,2013

10,07,2013

Квалификации: 32

Главен Туrнир3229 НЕДЕЛА19-21

Јули

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Прилеп-Прилеп 070/636422

4 Земја/ИТФ

16,07,2013

17,07,2013

Квалификации: 32

Главен Туrнир3230 НЕДЕЛА22-27

Јули

European Junior Individual Championships

 

П,ДВ 14,16 и 18 години јуниори и јуниорки

Чешка, Русија, Швајцарија

ТЕ

ТЕ

ТЕ31 НЕДЕЛА31 јули 02 Август

Отворено Првенство на Македонија

 

П 16 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Славија- Охрид 070/330995

4 Земја/ИТФ

28,07,2013

29,07,201331 НЕДЕЛА05-11

Август

European Junior tour

АS PLUS OPEN 2013

 

П,ДВ 16 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

Земја/8 НО

ТЕ

ТЕ09-11

Август

Отворено првенство на Македонија

 

П, 12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/ИТФ

06,08,2013

07,08,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир3232 НЕДЕЛА12-18

Август

European Junior tour

“NEOTEL OPEN 2013

 

П,ДВ 16 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје

075/430405

7 земја / НО

ТЕ

ТЕ17-19

Август

Отворено првенство на Македонија

П, 12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

3 земја/ИТФ

14/18/2013
15/08/2013

Квалификации: 32

Главен Турнир32

17-19

Август

Зелен турнир

 

П.11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

14.08.2013

15.08.2013

Комитет за развој33 НЕДЕЛА19-25

Август

ИТФ ЈУНИОР ЦИРЦУИТ

АS PLUS OPEN 2013

 

П, ДВ, 18 години, јуниори јуниорки

 

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

Земја/8, НО

ИТФ

ИТФ25-28.

Август

Отворено првенство на Македонија

 

Ветерани, 55- и 55+, двојки

Тениски клуб АС ПЛУС-Скопје
02 2403114/5

4 земја/ИТФ

22,08,2013

23,08,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир3234 НЕДЕЛА26 Август

01 Септември

ИТФ ЈУНИОР ЦИРЦУИТ

“НЕОЦОМ ОПЕН 2013

 

П, ДВ, 18 години, јунири ијуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје

075/430405

4 Земја/Н.О.

ИТФ

ИТФ31 Август

02 Септември

Отворено првенство на Македонија

 

П, 14 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Прилеп-Прилеп 070/636422

3 Земја/ИТФ

28/08/2013

29/08/2013

Квалификации: 32

Главен Турнир3235 НЕДЕЛА07-09

Септем.

ДржавноПрвенство на Македонија

 

П, Дв,12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/ИТФ

04/09/2013

05/09/2013

МТФ07-09

Септем.

Отворено првенство на Македонија

 

Ветерани, 55- и55+

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

3 Земја/ИТФ

04/09/2013

05/09/2013

МТФ36 НЕДЕЛА14-16

Септем

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 16 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

3 Земја/ИТФ

11/09/2013

12/09/2013

Квалификации: 32

Главен Турнир3214-16

Септем

Државно Првенство на Македонија

 

П, Двојки, Ветерани 50- и 50+

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

11/09/2013

12/09/2013

Квалификации: 32

Главен Турнир3237 НЕДЕЛА21-23 Септем.

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 18 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

18,09,2013

19,09,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир3221-23 Септем.

Фестивал на детски тенис

Зелен,црвен и портокалов

 

деца од 5 до 11 години
ЦРВЕН ТЕНИС
портокалов момчиња и девојчиња
зелен момчиња и девојчиња

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

4 Земја/ИТФ

18,09,2013

19,09,2013

МТФ39 НЕДЕЛА28-30 Септем.

ЛИГА ЗА МАЖИ 

листа на номинирани

П, Дв, Мажи
распоред на натпревари

 

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/ Dunlop 23/09/2013
номинација и пријава на учество
МТФ

 

 

 

 

 

 

 28-30 Септем.

Екипно Првенство на Македонија

 

П, Дв,12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

4 Земја/ИТФ

25,09,2013

26,09,2013

МТФ39 НЕДЕЛА 

 

 

 

 

 

 05-07

Октомври

Црвен и портокалов турнир

Источен, Западен и скопски регион

 

деца од 5 до 10 години
Западен регион
црвен тенис, портокалов момчиња и девојчиња
Скопски регион
црвен тенис
портокалов момчиња и девојчиња

Тениски клуб Борец-Велас

Тениски клуб Вине Про –Прилеп- 071214460

Т.К. Ас плус-Скопје-022403114

4 терени/ИТФ

02,10,2013

03,10,2013

Неограничено01-03

Октомври

Државно Првенство на Македонија

П, Дв, Мажи и Жени

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/
Данлоп
26/09/2013
27/09/2013

Квалификации32 ГлавенТурнир:32

05-07

Октомври

Лига за Ветерани
не се одржа

 

Ветерани, 50- и 50+

 Тениски клуб Прилеп-Прилеп 070/636422

3 Земја/ИТФ

02,10,2013

03,10,2013

МТФ05-07

Октомври

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 годинијуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/ИТФ

02,10,2013

03,10,2013

Квалификации32 ГлавенТурнир:3240 НЕДЕЛА11-13

Октомври

МАСТЕРС ТУРНИР

 

Ветерани, 50- и 50+

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

МТФ

МТФ11-13

Октомври

МАСТЕРС ТУРНИР

П, 14 годинијуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус Скопје 02/2403114/5/6

4 Земја/ИТФ

МТФ

МТФ41 НЕДЕЛА19-21

Октомври

Зелен тенис 
НОВ ТУРНИР 
  

П.11 годинимомчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/ИТФ

16.10.2013
17.10.2013
неограничено

19-21

Октомври

МАСТЕРС ТУРНИР

П, 16 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Битола-Битола 070537190

4 Земја/ИТФ

МТФ

МТФ21-23

Октомври

Државно првенство на Македонија

П, Двојки, Мажи и Жени

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

6 Земја/
Данлоп
17,10,2013
18,10,2013

Квалификации32 ГлавенТурнир:32

42 НЕДЕЛА25-27

Октомври

МАСТЕРС ТУРНИР

П, 18 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/ИТФ

МТФ

МТФ

 
Баркод
Генерален спонзор
Цевитана
Златен спонзор
Спонзори
  • VALMIR CONSTRUCTION –DOOEL Skopje
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup