2020
ОДЛУКИ ТФСМ 2020 година

ПРОМЕНА НА ОДЛУКИ и НОСЕЊЕ ПРАВИЛНИК ЗА МАСТЕРС СЕРИЈА МАЖИ и ЖЕНИ за време на пандемија КОВИД 19
1.  
Правила и Прописи за Мастерс серијата во конкуренција Мажи/Жени  за време на пандемија КОВИД 19
2.  Одлука за определување на висинита на котизација за организација и учество на турнирите од Календарот на ТФСМ, за време на пандемија КОВИД 19
3.  Одлука за определување на висинита на котизација за организација и учество на детските турнири од Календарот на ТФСМ, за време на пандемија КОВИД 19
4.   Одлука за определување на помош на тениските клубовите членки на Тениска Федерација на Северна Македонија за организација на турнири од Календаот за натпревари за 2020 година за време на пандемија КОВИД-19


39.
одлука за прием на Топ Спин-Прилеп во ТФСМ
40. Одлука за определување на висината на наградниот фонд за детска лига 2020
2020
3.1.
Одлука за висината на годишната чланарина на тениските клубови кон ТФСМ-Скопје за 2020 година
3.2. Одлука за определување на висинита на котизација за организација и учество на турнирите од Календарот на ТФСМ, ТЕ и ИТФ за 2020 година
3.3. Одлука за определување на висината на таксата за годишна регистрација на натпреварувачи во 2020 година
3.4. Одлука за определување на висината на таксата за годишна регистрација на натпреварувачи во 2020 година
3.5. Одлука за определување на помош на тениските клубови членки на ТФСМ-Скопје за организација на турнири од календарот за натпреварување на ТФСМ за 2020 година
3.6. Одлука за определување на критериуми за избор на јуниорски репрезентации за 2020 година
3.7. Одлука за определување на висинита на надоместокот за тренери кои водат репрезентации на меѓународни турнири во 2020 година, за тренери кои работат со играчите за време на официјални тренинг кампови

3.8.. Одлука за определување на висинита на таксата за лиценцирање на тениски судии во 2020 година
3.9. Одлука за определување на висинита на надоместокот за судии за турнири од календарот на ТФСМ и меѓународни турнири за 2020 година

3.10. Одлука за определување на Делегати/Врховни Судии на ТФСМ за 2020 година

3.11. Одлука за определување на висината на таксата за учество на курс за Делегати/Главни судди на МТФ за 2020 година и определување на вкупните трошоци за организација на курсот за Делегати/Главни судди на ТФСМ за 2020 година

3.12. Одлука за организација на турнирите од ПРОЕКТОТ ДЕТСКИ ТЕНИС, црвени, портокалови и зелени турнири (календар, организација, котизација, учество)

3.13. Одлука за определување на висината на надоместокот за годишни тренерски лиценци за 2020 година

3.14. Одлука за за определување на висината на надоместокот за тутор кој ја извршува едукацијата за различни нивоа во 2020 година

3.15. Одлука за определување на висината на надоместокот кои кандидатите треба да го платат за учество на курс за тренери на ТФСМ за 2020

3.16. Одлука за именување на лиценцирани Тениски теренери за 2020 година
3.17. Одлука за определување на критериуми за номинација на тенисери до 20 години за стекнување на стаус спортист-спортска надеж за 2020 /2021 година

3.18. Одлука за определување на критериуми за номинација на тениски клубови за влез во системот на финансирање на Агенцијата за млади и спорт на РСМ

3.19. Одлука за определување на критериумите за доделување на Тенис Европа јуниорските турнири до 12,14 и 16 години, на ИТФ јуниорските турнири до 18 години и ИТФ Ветерански турнири

3.20. Одлука за оформување на комисија која ќе изврши селекција за избор на ученици кои ќе бидат дел од Спортската Академија –паралелки тенис во учебната 2020 / 2021 година

3.21. Одлука за оформување на комисија која ќе изврши селекција за избор на стручни лица кои ќе бидат дел од Спортската Академија –паралелки тенис во учебната 2019 / 2020 година

3.22. Одлука за оформување на комисија која ќе ги подготви и верифицира документите за добивање на ваучери за средства од даночно ослободување од Агенција за млади и спорт во 2020 година

3.23. Одлука за обезбедување на рекламен простор за спонзорите на ТФСМ

3.32 Odluka za imenuvawe lice od UO na TFSM koe ‘e go nadgleduva procesot na dobvawe na bronzeno nivo od ITF I koe ‘e bide vrskata pomegu UO na TFSM I odgovornoto lice za edukacija

3.33 Odluka za donesuvawe na kriteriumite za broj na glasovi na Sobranieto na TFSM za 2020 godina

3.34. Odluka za opredeluvawe na brojot na glasovi na Sobranieto na TFSM za 2020 godina
4. Именувања на Претседатели на Комитети на ТФСМ за 2020 година
4.24 Одлука за именување на Претседатели на Комитети на ТФСМ според Организационата Шема на ТФСМ
4.25 Одлука за определување и исплата на месечните надоместоци на Претседателот и членовите на Комитетот за развој

4.26 Одлука за определување и исплата на месечните надоместоци на Претседателот и членовите на Тренерски Комитет.

4.27 Одлука за определување и исплата на месечните надоместоци на Претседателот и членовите на Јуниордски Комитет

4. 28 Одлука за определување и исплата на месечните надоместоци за Државниот Селектор на ТФСМ

4.29 Одлука за формирање на Дисциплинска Комисија на ТФСМ
5. Промена на Правилта и Прописите на ТФСМ

5.30.Одлука иПравила и прописи за Ветерани
5.31.1 Дисциплински правилник на ТФСМ

6. 35.

За определување и начин на распределба на развоен фонд за тениските клубови и

за учество на турнири од Календарот а натпреварување на ТФСМ за 2020

година

7. 36. За определување и начин на распределба на развоен фонд за тенисерите членови на ТФСМ, а кои учествуваат на мегународни турнири од Календарите на Тенис Европа, ИТФ, АТП и ВТА за 2020 година

8.37. Одлука за определување на награден фонд за пласман на Лига Натпреварите за Мажи на ТФСМза 2020 година, за тениските клубови членки на ТФСМ

Завршна сметка ТФСМ 2019
Завршна сметка ТК Охрид-Охрид 2019
Тениска Академија Аеродром- БС и БУ за 2019

Баркод
Генерален спонзор
Цевитана
Златен спонзор
Спонзори
  • VALMIR CONSTRUCTION –DOOEL Skopje
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup