Календар 2014
  

Дата

Турнир

Категорија

Клуб организатор

Терени / Топки

Рок на пријава/
Рок на одјава

Формат

51 недела

21-23

Декември

Проект Детски Тенис

 

Црвен, портокалов тенис момчиња и девојчиња

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

2 терени/МТФ

17/12/2013

18/12/2013

неограничено

21-23

Декември

Зимско Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

2 терени/МТФ

17/12/2013

18/12/2013

главен турнир 32

52 недела

29-31

Декември

Зимско Отворено Првенство на Македонија

 

П, 18 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

2 терени/ИТФ

26.12.2013

27.12.2013

главен турнир 32

02-04
Јануари

2014 Talent Identification Training Camp

портокалов тенис
номинација од МТФ

Тениски клуб Југ-Скопје

Дополнително ке биде објавено

4 терени/ИТФ

ТЕ/ИТФ и МТФ

ТЕ/ИТФ и МТФ

4 недела

25-27

Јануари

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња
разигрување момчиња и девојчиња

Тениски клуб MTP-Скопје 078398767

2 терени/МТФ

22.01.2014

23.01.2014

главен турнир 32

25-27

Јануари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

2 терени/МТФ

22.01.2014

23.01.2014

главен турнир 32

5 недела

01-02

Февруари

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис

Тениски клуб MTP-Скопје 078398767

2 терени/МТФ

17/12/2013

18/12/2013

неограничено

6 недела

08-10

Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 16 годиниЈуниори и Јуниорки

Тениски клуб Црна Река-Кавадарци

2 терени/МТФ

05/02/2014

06/02/2014

главен турнир 32

7 недела

15-17

Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија1_m.pdf

П, 12 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

2 терени/ИТФ

12/02/2014

13/02/2014

главен турнир 32

8 недела

22-24

Февруари

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Црна Река-Кавадарци

2 терени/ИТФ

19,02,2014

20,02,2014

главен турнир 32

9 недела

01-03

Март

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 16 години Јуниори иЈуниорки

Тениски клуб Винерпро Пrilep 071214460

2 терени/ИТФ

26,02,2014

27,02,2014

главен турнир 32

10 недела

08-10

Март

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 18 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

2 терени/ИТФ

05,03,2014

06,03,2014

главен турнир 32

11 недела

11-21

Март

ИТФ/ТЕ Источно Европски шампиона

П, ДВ, 14 години Јуниори и Јуниорки

Анталија, Турција

ТЕ

24.01.2014 МТФ

ТЕ

15-17

Март

 

Зимско Отворено Првенство на Македонија

 

P, 12 godini juniori i juniorki

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

2 терени/ИТФ

12/03/2014

13/03/2014

главен турнир 32

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

13 недела

29-31

Март

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 18 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/МТФ

26,03,2014

27,03,2014

главен турнир 32

14 недела

05-07

Април

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/МТФ

02,04,2014

03,04,2014

главен турнир 32

разигрување

05-07

Април

 

Отворено Првенство на Македонија

 

ПВетерани
50-
и 50+ играат

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

4 терени/МТФ

02,04,2014

03,04,2014

главен турнир 32

разигрување

05-07

Април

 

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Црна Река-Кавадарци 075 606655

4 терени/МТФ

02,04,2014

03,04,2014

главен турнир 32

разигрување

15 недела

12-14

Април

 

Отворено Првенство на Македонија

 

P, 12 godini juniori i juniorki

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

3 терени/МТФ

09,04,2014

10,04,2014

главен турнир 32

разигрување

12-14

Април

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен тенис, Потокалов  тенис
девојчиња

Тениски клуб МТП-Скопје 078398767

3 терени/МТФ

09,04,2014

10,04,2014

неограничено

17  недела

27-29

Април

 

Отворено Првенство на Македонија

Меморијал Дејан Доновски

 

P, 16 godini juniori i juniorki

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/МТФ

23,04,2014

24,04,2014

главен турнир 32

разигрување

26-28

Април

 

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

4 терени/МТФ

23,04,2014

24,04,2014

главен турнир 32

разигрување

18 недела                                                                                                                                                                                                   

03-05,

Мај

Отворено Првенство на Македонија

 

P, 12 godini juniori i juniorki

Тениски клуб Црна Река-Кавадарци 075 606655

3 терени/МТФ

29,04,2014

30,04,2014

главен турнир 32

разигрување

03-05,

Мај

Отворено Првенство на Македонија

 

P, 18 godini juniori i juniorki

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/МТФ

29,04,2014

30,04,2014

главен турнир 32

разигрување

19 недела

05-08,

Мај

Davis Cup

 

3-та Европска Зона,

Сегедин, Унгарија

ИТФ

ИТФ

МТФ

10-12,

Мај

 

Проект Детски Тенис

РЕГИОНАЛНО

 

Црвен, Потокалов тенис
ТК Ас Плус-Скопје
црвен и портокалов тенис
ТК Куманово 2010-Куманово
црвен и портокалов тенис

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

Тениски клуб Куманово -Куманово 078/412369

4 терени тврда подлога/МТФ

3 терени земја / МТФ

2 терени тврда подлога /  Баболат

07,05,2014

08,05,2014

главен турнир 32

разигрување

10-12,

Мај

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

4 терени/ Баболат

07,05,2014

08,05,2014

главен турнир 32

разигрување

20 недела

17 – 19

Мај

Отворено Првенство на Македонија

 

P, 12 godini juniori i juniorki

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/ Баболат

14,05,2014

15,05,2014

главен турнир 32

разигрување

17 – 19

Мај

Отворено Првенство на Македонија

 

P, 16 godini juniori i juniorki

Тениски клуб Винер Про Прилеп 071214460

3 терени/ Баболат

14,05,2014

15,05,2014

главен турнир 32

разигрување

21 недела

23-25

Мај

Екипно  ОтвореноПрвенство на Македонија

P, Дв 16 godini juniori i juniorki

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/ИТФ

21,05,2014

22,05,2014

МТФ

24-26

Мај

 

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 терени/ тврда подлога

Баболат

21,05,2014

22,05,2014

МТФ

24-26

Мај

Отворено Првенство на Македонија

 

П, Вертерани
50- и 50+

Тениски клуб Прилеп-Прилеп 070/636422

3 терени/ тврда подлога

Баболат

21,05,2014

22,05,2014

МТФ

22 недела

28-30
мај

 

Државно Првенство на Македонија

 

П, 16 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/ Баболат

28,05,2014

29,05,2014

главен турнир 32

разигрување

31 мај

02 Јуни

Проект Детски Тенис

Меморијал Александар Славковски

Црвен, Потокалов  тенис
 момчиња и девојчиња
и зелен тенис момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

 6 терени/Баболат

28,05,2014

29,05,2014

Неограничено

23 недела

02- 07

Јуни

 

Tennis Europe Junior Tour

JUG OPEN 14&U

 

П, ДВ, 14 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

ТЕ

ТЕ

ТЕ

07-09

Јуни

Екипно Отворено Првенство на Македонија

P, 18 godinijuniori i juniorki

Тениски клуб Југ- Скопје

02 5511896

4 терени/ Баболат

04,06,2014

05,06,2014

главен турнир 32

разигрување

07-09

Јуни

 

Отворено Првенство на Македонија

 

П, Ветерани
50 -   и 50 +

Тениски клуб Љуботен-Тетово 078/428204

4 терени/Баболат

04,06,2014

05,06,2014

главен турнир 32

разигрување

24 недела

09-14

Јуни

 

Tennis Europe Junior Tour

TC AS CUP  14&U

 

П, ДВ, 14 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје

02403114

ТЕ

ТЕ

ТЕ

14-16

Јуни

 

Државно Првенство на Македонија

 

P, 18 godini juniori i juniorki

Тениски клуб АС Плус-Скопје

02403114

4 терени/ Баболат

11,06,2014

12,06,2014

главен турнир 32

разигрување

25 недела

16 -21

Јуни

 

Tennis Europe Junior Tour

BITOLA OPEN 16&U

 

П, ДВ, 16 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Битола-Битола 070537190

ТЕ

ТЕ

ТЕ

20-22

Јуни

 Екипно Првенство на Македонија
ODLO@ENO

P, 14 godini juniori i juniorki

Тениски клуб Винер Про Прилеп 071214460

3 терени/ Баболат

17,06,2014

18,06,2014

главен турнир 32

 

26 недела

23- 25

Јуни

 

Државно Првенство на Македонија

 

P, 14 godini juniori i juniorki

Тениски клуб Црна Река-Кавадарци 075 606655

4 терени Баболат

19,06,2014

20,06,2014

главен турнир 32

 

27-29

Јуни

 

ITF Senior Circuit

PRILEP OPEN

 

П, ДВ, Ветерани

Тениски клуб Прилеп-Прилеп

078/343530

3 терени/

ИТФ

ИТФ

27-29
28-30

Јуни

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/ Баболат

24,06,2014

25,06,2014

главен турнир 32

разигрување

27 недела

01-    03

Јули

Отворено Првенство на Македонија

 

P, 14 godini juniori i juniorki

Тениски клуб Славија- Охрид 070/330995

3 терени/ Баболат

28,06,2014

28,06,2014  

главен турнир 32

разигрување

04-06

Јули

Отворено Првенство на Македонија

 ОДЛОЖЕНО

P, 16 godini juniori i juniorki

Тениски клуб Славија- Охрид 070/330995

3 терени/ Баболат

01,07,2014

02,07,2014

главен турнир 32

разигрување

28 недела

10-12

Јули

 Отворено Првенство на Македонија

Меморијал Чичко Перо Савиќ

P, 14 godini  juniori i juniorki

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

4 терени/ Баболат

07,07,2014

08,07,2014

главен турнир 32

разигрување

11-13

Јули

 Отворено Првенство на Македонија

Меморијал Чичко Перо Савиќ

П, ДВ, Ветерани

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

4 терени/ Баболат

08,07,2014

09,07,2014

главен турнир 32

разигрување

29 недела

18-20

Јули

 

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Прилеп-Прилеп

078/343530

4 терени/ Баболат

15,07,2014

16,07,2014

главен турнир 32

разигрување

30 недела

21-27

Јули

European Junior Individual Championships14, 16 &18U

 

П, ДВ, 14, 16i 18 години Јуниори и Јуниорки

Плзен, Чешка

Москва, Русија

Клостерс, Швајцарија

ТЕ

ТЕ

ТЕ

25-27

Јули

 Отворено Првенство на Македонија  

P, 12 godini juniori i juniorki

Тениски клуб Прилеп-Прилеп 078/343530

3 терени / Баболат

22,07,2014

23,07,2014

ТЕ

32 недела

04-10

Август

Tennis Europe Junior Tour

AS OPEN 16&U

П, ДВ, 16 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје

02403114

ТЕ

ТЕ

ТЕ

33 недела

11-17

Август

Tennis Europe Junior Tour

NEOTEL OPEN 16&U

П, ДВ, 16 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

ТЕ

ТЕ

ТЕ

34 недела

18-24

Август

 

ITF  Junior Circuit

AS OPEN 18&U

 

П, ДВ, 18 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје

02403114

ИТФ

ИТФ

ИТФ

21-23

Август

Отворено Првенство на Македонија

 

P, 12 godini juniori i juniorki

Тениски клуб Прилеп-Прилеп

078/343530

4 терени/ Баболат

19.08,2014

20.08,2014

главен турнир 32

разигрување

35 недела

25-31

Август

 

ITF  Junior Circuit

NEOCOM OPEN 18&U

 

П, ДВ, 18 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

ИТФ

ИТФ

ИТФ

29 -31

Август

 

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб AТК-Скопје 070700770

терени/ Баболат

26,08,2014

27,08,2014

главен турнир 32

разигрување

36 недела

06 – 08

Септември

Отворено Првенство на Македонија

 

P, 14 godini juniori i juniorki

Тениски клуб Акватен Кочани
070 370 404

6 терени/Баболат

03,09,2014

04,09,2014

главен турнир 32

разигрување

06 – 08

Септември

Отворено Првенство на Македонија

 

P,Ветерани

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/Баболат

03,09,2014

04,09,2014

главен турнир 32

разигрување

37 недела

13-15

Септември

Државно Првенство на Македонија

 

P, 12 godini juniori i juniorki

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

3 терени/ Баболат

10,09,2014

11,09,2014

главен турнир 32

разигрување

13-15

Септември

 

Проект Детски Тенис

ФЕСТИВАЛ

 

Црвен,
Потокалов- момчиња и девојчиња
 и зелен тенис-момчиња и девојчиња

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

 3 терени/Баболат

03,09,2014

04,09,2014

неограничено

38 недела

20-22

Септември

Екипно Првенство на Македонија

 

P, 12 godini јуниори
и јуниорки
жребови јуниори и јуниорки

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

4 терени/Баболат

17,09,2014

18,09,2014

главен турнир 32

разигрување

20-22

Септември

Државно Првенство на Македонија

 

P,  Ветерани
50 -   и 50 +

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/Баболат

17,09,2014

18,09,2014

главен турнир 32

разигрување

20-22

Септември

Отворено Првенство на Македонија

P, 18 godini juniori i juniorki

Тениски клуб Црна Река-Кавадарци 075 606655

4 терени/Баболат

17,09,2014

18,09,2014

главен турнир 32

разигрување

39 недела

27-29

Септември

Отворено Првенство на Македонија

 

P, 16 godinijuniori i juniorki

Тениски клуб Акватен Кочани
070 370 404

4 терени/  Баболат

24,09,2014

25,09,2014

главен турнир 32

разигрување

27-29

Септември

Проект Детски Тенис

РЕГИОНАЛЕН

 

Скопски регион:
Црвен, 
Потокалов тенис
момчиња и девојчиња
Западен регион
Црвен, пртокалов тенис Момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје

Тениски клуб Винерпро_Прилеп

 2 терени/Баболат

24,09,2014

25,09,2014

неограничено

40 недела

29 септември

02 Октомври

Државно Првенство на Македонија

 

Poedino i Двојки Мажи и поединечно Жени

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/ Баболат

25,09,2014

26,09,2014

главен турнир 32

разигрување

03-05

Октомври

ЛИГА Мажи на Македонија

 поместена за 18-20.10.2014

P, Двојки Мажи

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/ Баболат

МТФ

МТФ

41 недела

11 - 13 Октомври

Лига за Ветерани на Македонија

 

поединечно и двојки, Ветерани

Тениски клуб Црна река -Кавадарци 075 606655

4 терени/ Баболат

08,10,2014

09,10,2014

МТФ

11 - 13 Октомври

МАСТЕРС на Македонија

 

P, 18 godini juniori i juniorki

Тениски клуб АС Плус-Скопје

02403114

4 терени/ Баболат

08,10,2014

09,10,2014

МТФ

42 недела

18-20 Октомври

МАСТЕРС на Македонија

 

P, 14 godini juniori i juniorki

Тениски клуб Црна Река-Кавадарци 075 606655

4 терени/  Баболат

15,10,2014

16,10,2014

МТФ

18-20 Октомври

ЛИГА Мажи на Македонија

P, Двојки Мажи

 

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/ Баболат

МТФ     МТФ

18-20 Октомври

 

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Љуботен-Тетово 078/428204

4 терени/  Баболат

15,10,2014

16,10,2014

главен турнир 32

разигрување

43 недела

25-27 Октомври

МАСТЕРС на Македонија

 

P, 16 godinijuniori i juniorki

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/ Баболат

22,10,2014

23,10,2014

МТФ

01-03
Ноември

МАСТЕРС на Македонија

 

P, Ветерани50- и 50+

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/ Баболат

30,10,2014
31,10,2014

МТФ

01-03
Ноември

 

Проект Детски Тенис

НАЦИОНАЛЕН

 

Црвен, Потокалов  тенис
момчиња и девојчиња

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

 4 терени/ Баболат

22,10,2014

23,10,2014

Неограничено

Баркод
Генерален спонзор
Цевитана
Златен спонзор
Спонзори
  • VALMIR CONSTRUCTION –DOOEL Skopje
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup