Календар за натпреварување зимски 2012
Комплетниот календар за натпреварување за 2012 година можете да го симнете тука

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

50 НЕДЕЛА

17-19

Декември

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 16 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб МТП-Скопје

02/3064421

2 терени/ИТФ

14/12/2011

15/12/2011

Н.О.

51 недела

24-26

Декември

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 14 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

2 терени/ИТФ

21/12/2011

22/12/2011

Н.О.

24-25 Декември

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов момчиња и девојчиња тенис

Тениски Клуб Леонтиќ-Скопје 070377910

Комитет за развој

21/12/2011

22/12/2011

Комитет за развој

24-26

Декември

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П,10 години, Јуниори и Јуниорки

Тениски Клуб Леонтиќ-Скопје 070377910

2 терени/ИТФ

21/12/2011

22/12/2011

Комитет за развој

3 недела

19-21 Јануари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 16 години Јуниори и Јуниорки

Тениски Клуб Леонтиќ-Скопје 070377910

2 терени/ИТФ

17/01/2012

18/01/2012

Н.О.

4 недела

28-30

Јануари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 12 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје

02/3131361

2 терени/ИТФ

25/01/2012

26/01/2012

ITF

5 недела

04-06

Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 14 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје

02/3131361

2 терени/ИТФ

01/02/2012

02/02/2012

Н.О.

6 недела

11-13

Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 10 години во групи момчиња и девојчиња и костур момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

2 терени/ИТФ

08/02/2012

09/02/2012

Н.О.

7 недела

18-20 Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 18 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб МТП-Скопје 02/3064421

2 терени/ИТФ

15/02/2012
16/02/2012

Н.О..

8 недела

25-27 Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 16 години Јуниори и Јуниорки 

Тениски клуб ЈУГ- Скопје
02/3131361

2 терени/ИТФ

22/02/2012 23/02/2012

Н.О.

9 недела

03-05
Март

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 14 години листа на пријавени Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб МТП-Скопје
02/3064421

2 терени/ИТФ

01/03/2012
02/03/2012

Н.О..

10 недела

10-12
Март

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 12 години Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

2терени/ИТФ

07/03/2012
08/03/2012

Н.О..

10-12
Март

Проект Детски Тенис

Црвен Потокалов тенис момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје

Комитет за развој

07/03/2012
08/03/2012

Комитет за развој

12-25
Март

ИТФ/ТЕ Источно Европски шемпионат

П, ДВ, 14 години Јуниори и Јуниорки

Анталија, Турција

ТЕ

МТФ

ТЕ

11 недела

17-19
Март

Зимско Отворено Првенство на Македонија
 момчиња и девојчиња

П, 10 години  Јуниори и Јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 02/3131361

2 терени/ИТФ

14/03/2012 15/03/2012

Н.О..

12 недела

24-25
Март

Проект Детски Тенис
регионален турнир

Црвен Потокалов тенис

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

2 терени/ИТФ

14/03/2012
15/03/2012

Н.О..

13 НЕДЕЛА

31 Март
01 Април

Отворено Првенство на Македонија

П,16 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

28,03,2012
29,03,2012

Квалификации: 32 Главен Турнир 32

14 НЕДЕЛА

07-09
Април

Отворено Првенство на Македонија

П,12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/ИТФ

04.04,2012
05/04/2012

Квалификации: 32 Главен Турнир 32

07-08
Април

Црвен и портокалов турнир
костур момчиња и девојчиња

Црвен, Потокалов момчиња и девојчиња тенис

ТК АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

04.04,2012
05/04/2012

Неограничено

15 НЕДЕЛА

14-16
Април

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб МТП-Скопје 02/3064421

4 Земја/ИТФ

10/04/2012
11/04/2012

Неограничено

14-16
Април

Екипно Првенство на Македонија

П,14 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/ИТФ

10/04/2012
11/04/2012

Неограничено

16 НЕДЕЛА

21-23
Април

Отворено Првенство на Македонија

П,18 години групи јуниори и јуниорки и костур јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

17,04,2012
18/04,2012

Квалификации: 32 Главен Турнир 32

17 НЕДЕЛА

28-30
Април

Зелен турнир
момчиња и девојчиња 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

4 Земја/ИТФ

24/04/2012 25/04/2012

Неограничено

29 Април
01 Мај

Отворено Првенство на Македонија

П,14 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб МТП-Скопје 02/3064421

4 Земја/ИТФ

24/04/2012
25/04/2012

Квалификации: 32
Главен Турнир 32

28-30
Април

Отворено Првенство на Македонија

П, Ветерани 50- и 50+, двојки и ветеранки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

24/04/2012
25/04/2012

Квалификации: 32 Главен Турнир 32

18 НЕДЕЛА

30Април
06 Мај

ДАВИС ЦУП

Трета Европска зона

Софија, Бугарија

ИТФ

ИТФ

13 држави

05-07
Мај

Отворено првенство на Македонија Меморијал Дејан Доновски

П,16 години јуниори и јуниорки групи јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/ИТФ

01/05/2012
02/05/2012

Квалификации: 32 Главен Тур:нир 32

05-07
Мај

Отворено првенство на Македонија

П,12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075430405

3 Земја/ИТФ

01/05/2012
02/05/2012

Квалификации: 32 Главен Тур:нир 32

05-06
Мај

Црвен и портокалов турнир

деца од 5 до 10 години
црвен, групи момчиња и девојчиња

TK АС-Скопје 022403114

4 Земја/ИТФ

01/05/2012
02/05/2012

Неограничено

19 НЕДЕЛА

12-14
Мај

12-14
Мај

Екипно Првенство на Македонија

Зелен турнир

П,16 години јуниори и јуниорки
П,11 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

Тениски клуб Југ-Скопје 075 430 405

4 Земја/ИТФ


4Земја/ИТФ

08/05/2012
09/05/2012

08/05/2012
09/05/2012

Квалификации: 32 Главен Турнир 32

Неограничено

20НЕДЕЛА

19-21
Мај

Отворено Првенство на Македонија

П,18 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/ИТФ

15,05,2012
16/05/2012

Квалификации: 32 Главен Турнир 32

19-21
Мај

Отворено Првенство на Македонија

П, Двојки, Ветерани 50- и Ветеранки

Тениски клуб Југ-Скопје075/430405

3 Земја/ИТФ

15,05,2012
16/05/2012

Квалификации: 32 Главен Турнир 32

19-21
Мај

Отворено Првенство на Македонија

П,12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб М.Кули-Прилеп 048/430965

4 Земја/ИТФ

15,05,2012
16/05/2012

Квалификации: 32 Главен Турнир 32

21 НЕДЕЛА

26-28
Мај

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје
075/430405

4 Земја/ИТФ

22/05/2012
23/05/2012

Квалификации: 32 Главен Турнир 32

26-28
Мај

Отворено Првенство на Македонија

П , 14 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Прилеп-Прилеп 075/208538

4 Земја/ИТФ

22/05/2012
23/05/2012

Квалификации: 32 Главен Турнир 32

22 НЕДЕЛА

02-04
Јуни

Отворено Првенство на Македонија

П , 18 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје
075/430405

4 Земја/ИТФ

22/05/2012
23/05/2012

Квалификации: 32
Главен Турнир 32

04-10
Јуни

Еуропеан Јуниор Тоур
“ЈУГ ОПЕН 2012”

П 14 години јуниори и јуниорки

 

Тениски клуб Југ-Скопје
075/430405

ТЕ

ТЕ

ТЕ

23 НЕДЕЛА

09-11.
Јуни

Екипно Првенство на Македонија

 

П,ДВ 18 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС ПлусСкопје
02/2403114

4 Земја/ИТФ

06.06.2012
07.06.2012

Квалификации: 32 Главен Турнир32

09-10.
Јуни

Црвен и портокалов турнир
црвен и портокалов РР

деца од 5 до 10 години, портокалов костур

Тениски клуб Југ-Скопје
075/430405

МТФ

06.06.2012
07.06.2012

Неограничено

24 НЕДЕЛА

11-17.
Јуни

European Junior Tour
“TC AS CUP 2012

П,ДВ 14 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

ТЕ

ТЕ

ТЕ

15-17.
Јуни

Отворено Првенство на Македонија

П 12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

12/06/2012
13/06/2012

Квалификации: 32 Главен Турнир32

15-17
Јуни

Отворено Првенство на Македонија

П, ДВ Ветерани 50- и 50+

Тениски клуб Славија- Охрид
070/330995

4 Земја/ИТФ

12/06/2012
13/06/2012

Квалификации: 32 Главен Турнир32

15-17.
Јуни

Државно Првенство на Македонија

П 18 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

12/06/2012
13/06/2012

Квалификации: 32
Главен Тур:нир32

25 НЕДЕЛА

22-24
Јуни

Зелен турнир
момчиња девојчиња
 

П, 11 години, во  момчиња  девојчиња

Тениски Клуб Леонтиќ-Скопје 070377910

2 Земја/ИТФ

19/06/2012
20/06/2012

24-26
Јуни

Државно Првенство на Македонија

П,ДВ 14 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

19/06/2012
20/06/2012

Квалификации: 32 Главен Тур:нир32

26 НЕДЕЛА

30 јуни
02 Јули

Отворено Првенство на Македонија

П 12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје
075/430405

4 Земја/ИТФ

26/06/2012

27/06/2012

Квалификации: 32
Главен Тур:нир32

28-30Јуни

ДржавноПрвенство на Македонија

 

П,ДВ 16 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје
075/430405

4 Земја/ИТФ

26/06/2012
27/06/2012

МТФ

27 НЕДЕЛА

06-08
Јули

Отворено Првенство на Македонија

П 12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Славија- Охрид
070/330995

4 Земја/ИТФ

03/07/2012
04/07/2012

Квалификации: 32 Главен Турнир32

28 НЕДЕЛА

15-17
Ј
ули

Отворено Првенство на Македонија
Меморијал Чичко Перо Савиќ

П 14 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

4 Земја/ИТФ

12/07/2012
12/07/2012

Квалификации: 32 Главен Туrнир32

13-15
Јули

Отворено Првенство на Македонија Меморијал Чичко Перо Савиќ

П, ДВ Ветерани 50-

Тениски клуб Битола-Битола
070/537190

4 Земја/ИТФ

09/07/2012
10/07/2012

Квалификации: 32 Главен Туrнир32

29 НЕДЕЛА

21-23
Јули

Отворено Првенство на Македонија

П 12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Славија- Охрид
070/330995

4 Земја/ИТФ

18/07/2012
19/07/2012

Квалификации: 32 Главен Туrнир32

23-29
Јули

European Junior Individual Championships

П,ДВ 14,16 и 18 години јуниори и јуниорки

Чешка, Русија, Швајцарија

ТЕ

ТЕ

ТЕ

26-28
Јули

Отворено Првенство на Македонија

П 16 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

4 Земја/ИТФ

24/07/2012
24/07/2012

Квалификации: 32 Главен Тур:нир32

30 НЕДЕЛА

30 Јули
05 Август

European Junior tour “BITOLA OPEN 2012

П,ДВ 16 години јуниори и јуниорки

 

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

Земја/4 НО

ТЕ

ТЕ

31 НЕДЕЛА

06-12
Август

European Junior tour “TC AS OPEN 2012

П,ДВ 16 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

Земја/8 НО

ТЕ

ТЕ

10-12
Август

Отворено првенство на Македонија

П, 12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/ИТФ

07.08.2012
08.08.2012

Квалификации: 32 Главен Турнир32

32 НЕДЕЛА

13-19
Август

European Junior tour
“NEOTEL OPEN 2012

П,ДВ 16 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

7 земја / НО

ТЕ

ТЕ

18-20
Август

Отворено првенство на Македонија

 

П, 14 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Славија- Охрид 070/330995

3 Земја/ИТФ

16.08.2012
16.08.2012

Квалификации: 32 Главен Турнир32

17-19
Август

Зелен турнир

 

П.11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

14.08.2012
15.08.2012

Комитет за развој

33 НЕДЕЛА

20-26
Август

ИТФ ЈУНИОР ЦИРЦУИТ
“АС ОПЕН 2012”

П, ДВ, 18 години, јуниори јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

Земја/8, НО

ИТФ

ИТФ

24-26.
Август

Отворено првенство на Македонија

 

П, 12 години јуниори и јуниорки

Тениски Клуб Леонтиќ-Скопје 070377910

4 земја/ИТФ

28/08/2012
29/08/2012

Квалификации: 32 Главен Турнир32

25-27.
Август

Отворено првенство на Македонија

 

Ветерани, 55- и 55+

Тениски клуб Прилеп-Прилеп 075/208538

4 земја/ИТФ

28/08/2012
29/08/2012

Квалификации: 32 Главен Турнир32

34 НЕДЕЛА

27 Август
02 Септември

ИТФ ЈУНИОР ЦИРЦУИТ
“НЕОЦОМ ОПЕН 2012”

 

П, ДВ, 18 години, јуниори јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/Н.О.

ИТФ

ИТФ

31 Август
02 Септември

Отворено првенство на Македонија

П, 14 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Славија- Охрид 070/330995

3 Земја/ИТФ

28/08/2012
29/08/2012

Квалификации: 32 Главен Турнир32

35 НЕДЕЛА

08-10
Септем.

ДржавноПрвенство на Македонија

 

П, Дв,12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Битола-Битола
070/537190

4 Земја/ИТФ

06/09/2012
07/09/2012

МТФ

08-10
Септем.

Отворено првенство на Македонија

Ветерани, 55- и55+

Тениски клуб Љуботен-Тетово 071/224030

3 Земја/ИТФ

06/09/2012
07/09/2012

МТФ

36 НЕДЕЛА

15-17
Септем

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје
075/430405

3 Земја/ИТФ

13/09/2012
14/09/2012

МТФ

15-17
Септем

Државно Првенство на Македонија

 

П, Двојки, Ветерани 50- и 50+

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

13/09/2012
14/09/2012

МТФ

 

 

 

 

 

 

 

37 НЕДЕЛА

22-24
Септем.

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 16 години јуниори и јуниорки

Тениски Клуб Леонтиќ-Скопје 070377910

4 Земја/ИТФ

19/09/2012
20/09/2012

МТФ

22-24 Септем.

Црвен и портокалов турнир

 

деца од 5 до 10 години
црвен и портокалов тенис

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

МТФ

19/09/2012
20/09/2012

неограничено

22-24 Септем.

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

19/09/2012
20/09/2012

МТФ

38 НЕДЕЛА

25-28 Септем.

Државно Првенство на Македонија

ОДЛОЖЕНО 02-04,10,2012

П, Дв, Мажи и Жени

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

21/09/2012
21/09/2012

Квалификации:32
Главен Турнир:32

29 Септем.

01 октом

Лига за мажи

распоред за настап и номинација 

П, ДВ, мажи

 

Тениски клуб Југ-Скопје
075/430405

4 Земја/ИТФ

Пријава и уплата котизација 15.09.2012
Номинација 21,09.2012

МТФ

29 Септем.
01 октом

Екипно Првенство на Македонија

 

П, Дв,12 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

26,09,2012
27,09,2012

Квалификации: 32 Главен Турнир:32

39 НЕДЕЛА

06-08
Октомври

Фестивал на детски тенис Зелен турнир и црвен и портокалов

зелен турнир момчиња и девојчиња
портокалов момчиња и девојчиња
црвен тенис

Тениски клуб Југ-Скопје
075/430405

4 терени/ИТФ

03.10.2012
04.10.2012

Неограничено

02-04
Октомври

Државно Првенство на Македонија

 

Поединечно и, Двојки  Мажи

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

27,09,2012
27,09,2012

Квалификации:32
Главен Турнир:32

06-08
Октомври

Лига за Ветерани

 

Ветерани, 50- и 50+

Тениски клуб Љуботен-Тетово 071/224030

3 Земја/ИТФ

03.10.2012
04.10.2012

МТФ

06-08
Октомври

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 18 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

МТФ

Квалификации: 32 Главен Турнир:32

40 НЕДЕЛА

13-15
Октомври

МАСТЕРС ТУРНИР

 

Ветеранки, 50- и 50+

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

МТФ

Квалификации: 32 Главен Турнир:32

13-15
Октомври

МАСТЕРС ТУРНИР

П, 16 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје
075/430405

4 Земја/ИТФ

МТФ

МТФ

41 НЕДЕЛА

20-22
Октомври

МАСТЕРС ТУРНИР

П, 14 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

МТФ

МТФ

42 НЕДЕЛА

27-29
Октомври

МАСТЕРС ТУРНИР

П, 18 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб Југ-Скопје
075/430405

4 Земја/ИТФ

МТФ

МТФ

43 НЕДЕЛА

3-4
Ноември

Црвен и портокалов турнир

деца од 5 до 10 години
црвен и портокалов тенис момчиња и девојчиња

Тениски клуб ATK-Скопје 070/700770

2 Земја/ИТФ

31.10.2012
01.11.2012

Неограничено

3-4
Ноември
Државно првенство на Македонија за Жени Поединечно Жени

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 земја/ Баболат Голд 31,10,2012
01,11,2012
Квалификации 32
Главен турнир 32
Баркод
Генерален спонзор
Цевитана
Златен спонзор
Спонзори
  • VALMIR CONSTRUCTION –DOOEL Skopje
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup