Календар 2017
Календар 2017

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

50 недела

17-19

Декември

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 14 години Јуниори и Јуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

2 терени/Баболат

14/12/2016

главен турнир 32

51 недела

24-25

Декември

Проект Детски Тенис

Црвен, Портокалов тенис- момчиња и девојчиња

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467 979

2 терени/Баболат Црвени и Портокалови

23/12/2016

неограничено

24-26

Декември

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 18 години Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

2 терени/Баболат

21/12/2016

главен турнир 32

3 недела

21-23

Јануари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 14 години Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

2 терени/Баболат

18/01/2017

главен турнир 32

4 недела

28-30 Јануари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 16 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

2 терени/Баболат

25/01/2017

главен турнир 32

5 недела

04-06

Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 12 години Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

2 терени/Баболат

01/02/2017

главен турнир 32

6 недела

11-13

Февруари

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК ИТЦМ-Скопје

070 338 289

2 терени/Баболат Зел. Топки Тврда подлога

08/02/2017

главен турнир 32

7 недела

18-20

Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

 

П, 18 години Јуниори и Јуниорки

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467 979

2 терени/Баболат

Тврда подлога

15/02/2017

главен турнир 32

8 недела

25-27

Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 16 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430 405

2 терени/Баболат

22/02/2017

главен турнир 32

25-27

Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, Ветерани 30+ 50+

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

2 терени/Баболат

22/02/2017

главен турнир 32

9 недела

04-05

Март

Проект Детски Тенис

Црвен тенис, Портокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК ИТЦМ-Скопје

070 338 289

2 терени/Баболат Црвени и Портокалови

02/03/2017

неограничено

10 недела

04-16

Март

ИТФ/ТЕ Развоен Европски шампионат

 

П, ДВ, 14 години Јуниори и Јуниорки

ТЕ

23/01/2017 МТФ

ТЕ

11 недела

11-13

Март

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

2 терени/Баболат Зелени Топки

08/03/2016

главен турнир 32

11-13

Март

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 12 години Јуниори и Јуниорки

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467

2 терени/Баболат

Тврда подлога

08/03/2016

главен турнир 32

12 недела

18-20

Март

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, Ветерани Мажи
50-  и 50+

ТК Југ-Скопје

075 430 405

2 терени/Баболат

15/03/2016

главен турнир 32

12 недела

25-27

Март

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 18 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја ,2 терени/Баболат

22.03.2017

главен турнир 32

13 недела

01-03

Април

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 години јуниори и јуниорки

Тениска Академија 076 467 979

Тврда ,3 терени/Баболат

29.03.2017

главен турнир 32

01-03

Април

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов Тенис момчиња и девојчиња

ТК Фан-Тенис Скопје 075 408 580

Тврда,2 терени/Баболат

30.03.2017

главен турнир 32

01-03

Април

Отворено Првенство на Македонија

Изјава 2017 Ветерани

П, Ветерани 30+,
50 + ,Мажи

ИТЦМ-Скопје 070 338 289

Вештачкатрева, 2 терени/Баболат

29.03.2017

главен турнир 32

14 недела

08 Април

10 Април

ЗЕЛЕН ТЕНИС 

П, 11 години јуниори и јуниорки
распоред за играње:

ТК Борец-Велес 078 376 971

Тврда ,2 терени/Баболат

05.04.2017

главен турнир 32

08 Април

10 Април

Отворено Првенство на Македонија
Трофеј Дамјан Димиќ

П, 12 години јуниори и јуниорки

Академија по Тенис Крстевски-Скопје 070 700 770

Тврда ,2-3терени/Баболат

05.04.2017

главен турнир 32

03-10

Април

ДЕВИС Куп 3та Евро Зона

П, Дв.Мажи

Бугарија,Созопол

ИТФ

ИТФ

ИТФ

16 недела

22 Април

23 Април

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК Леонтиќ-Спорт-Скопје 078 377 910

Земја, 2 -3 терени/Баболат

20.04.2017

неограничено

22 Април

25 Април

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Евросет-Скопје, 02 3095 385

Земја, 4 терени/Баболат

19.04.2017

главен турнир 32

17 недела

24-30 Април

ИТФ ЈУНИОРС

ТЕННИСПАРК ОПЕН 2017

 

П,ДВ. 18 години, Јуниори и Јуниорки

ТК ТеннисПарк-Скопје

Земја 4 терени/Дунлоп

ИТФ

главен турнир 32

Квалификации 32

29 Април

02 Мај

Отворено Првенство на Македонија

 

П, Ветерани 30+,
50 +

ТК Прилеп-Прилеп 070 208 508

Земја,3 терени/Баболат

26.04.2017

главен турнир 32

29 Април

01 Мај

Отворено Првенство на Македонија

Меморијал Деан Доноски

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 4 терени/Баболат

26.04.2017

главен турнир 32

18 недела

01-07

Мај

ИТФ ЈУНИОРС

СКОПЈЕ ОПЕН 2017

 

П,ДВ. 18 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

Земја 7 терени/Баболат

ИТФ

главен турнир 48

Квалификации 48

06 Мај

08 Мај

ЗЕЛЕН ТЕНИС

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Теннис Парк -Скопје

071 376 992

Земја, 4 терени/Баболат

03.05.2017

главен турнир 32

06 Мај

08 Мај

Отворено Првенство на Македонија Меморијал Благој Едровски

ОДЛОЖЕН 

П, 16 години јуниори и јуниорки

ТК Акватен-Кочани 070 370 404

Земја, 4 терени/Баболат

03.05.2017

главен турнир 32

19 недела

13 Мај

15 Мај

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК Борец-Велес 078 376 971

Тврда ,2 терени/Баболат

11.05.2017

неограничено

13 Мај

15 Мај

Отворено Првенство на Македонија

Меморијал Јованчо Димовски-Начко

ОДЛОЖЕН

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Битола-Битола 078 228 665

Земја, 4 терени/Баболат

10.05.2017

главен турнир 32

13 Мај

15 Мај

Отворено Првенство на Македонија

изјава Ветерани 2017

П, Ветерани 30 + и 50 +

ТК Љуботен-Тетово 070 308 090

Земја, 3 терени/Баболат

10.05.2017

главен турнир 32

20 недела

20 Мај

22 Мај

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 18 години јуниори и јуниорки

ТК Црна Река-Кавадарци 043 411 270

Земја, 3 терени/Баболат

17.05.2017

главен турнир 32

19 Мај

22.Мај

Државно Првенство на Македонија

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Теннис Парк -Скопје

071 376 992

Земја, 4 терени/Баболат

16.05.2017

главен турнир 32

21 недела

22-28

Мај

ТЕННИС ЕУРОПЕ ЈУНИОР

БИТОЛА ОПЕН 2017

 

П,ДВ. 12 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Битола-Битола

Земја 4 терени/НО

ТЕ

главен турнир 32

Квалификации 32

27 Мај

30 Мај

Отворено Првенство на Македонија

Изјава Ветерани 2017

П, Ветерани 30+ и 50 +
распоред за играње:

ТК Евросет-Скопје, 02 3095 385

Земја, 4 терени/Баболат

24.05.2017

главен турнир 32

22 недела

29 Мај

04 Јуни

ТЕННИС ЕУРОПЕ ЈУНИОР

БИТОЛА ОПЕН 2017

П,ДВ. 14 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Битола-Битола

Земја 4 терени/НО

ТЕ

главен турнир 32

Квалификации 32

03 Јуни

05 Јуни

Фестивал Детски Тенис 5-ти Меморијал Александар Славковски
-
црвен и портокалов тенис и зелен тенис

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња 
Зелен Тенис
момчиња и девојчиња 

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 4 терени/Баболат

01.06.2017

31.05.2017

неограничено

главен турнир 32

23 недела

05-11

Јуни

ТЕННИС ЕУРОПЕ ЈУНИОР

ЈУГ ОПЕН 2017

П,ДВ. 14 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

Земја 6 терени/НО

ТЕ

Главен турнир 48

Квалификации 48

09 Јуни

11 Јуни

Државно Првенство на Македонија

 

П, 16 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 4 терени/Баболат

06.06.2017

главен турнир 32

24 недела

12-18

Јуни

ТЕННИС ЕУРОПЕ ЈУНИОР ТЕННИСПАРК ОПЕН 2017

П,ДВ. 16 години, Јуниори и Јуниорки

ТК ТеннисПарк-Скопје

Земја 6 терени/НО

ТЕ

Главен турнир 48

Квалификации 48

12-18

Јуни

ФЕД Куп 3та Евро-Африканска Зона

 

П, Дв.Жени

Молдавија, Кишињев

ИТФ

ИТФ

ИТФ

16-18

Јуни

Отворено Првенство на Македонија

П, 12 години јуниори и јуниорки

ИТЦМ-Скопје 070 338 289

Вештачкатрева, 2 терени/Баболат

13.06.2017

главен турнир 32

25 недела

24-25

Јуни

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис

ТК Црна Река-Кавадарци 043 411 270

Земја, 3 терени/Баболат

22.06.2017

неограничено

20-22

Јуни

Државно Првенство на Македонија

 

П, 18 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 4 терени/Баболат

15.06.2017

главен турнир 32

26 недела

30 Јуни

02 Јули

ЗЕЛЕН ТЕНИС

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениска Академија 076 467 979

Тврда ,3 терени/Баболат

27.06.2017

главен турнир 32

30 Јуни

02 Јули

Отворено Првенство на Македонија

Изјава ветерани 2017

П, Ветерани 50- Ветерани 50+

ТК Теннис Парк -Скопје

071 376 992

Земја, 3 терени/Баболат

27.06.2017

главен турнир 32

27 недела

06 Јули

08 Јули

Отворено Првенство на Македонија

П, 12 години јуниори и јуниорки

ТК Охрид-Охрид 070 336 355

Земја, 2 терени/Баболат

04.07.2017

главен турнир 32

28 недела

14 Јули

16 Јули

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Прилеп-Прилеп 070 208 508

Земја, 3 терени/Баболат

11.07.2017

главен турнир 32

14 Јули

16 Јули

Отворено Првенство на Македонија

Меморијал Чичко Перо Савиќ

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Битола-Битола 078 228 665

Земја, 4 терени/Баболат

11.07.2017

главен турнир 32

29 недела

21 Јули

23 Јули

Отворено Првенство на Македонија

ОДЛОЖЕН

П, 16 години јуниори и јуниорки

ТК Теннис Парк -Скопје

071 376 992

Земја, 3 терени/Баболат

18.07.2017

главен турнир 32

30 недела

24 Јули

30 Јули

ЕВРОПСКИ ЈУНИОРСКИ ИНДИВИДУАНИ ПРВЕНСТВА

 

П,ДВ. 14,16,18 Години

Јуниори и Јуниорки

Плзен-Чешка, Москва-Русија

Клостерс-Швајцарија

ТЕ и ИТФ

ТЕ и ИТФ

ТЕ и ИТФ

31 недела

31 Јули

06 Август

ТЕННИС ЕУРОПЕ ЈУНИОР

ЦРНА РЕКА ОПЕН 2017

П,ДВ. 16 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Црна Река-Кавадарци

Земја 6 терени/НО

ТЕ

Главен турнир 48

Квалификации 48

32 недела

07 Август

13 Август

ТЕННИС ЕУРОПЕ ЈУНИОР

НЕОТЕЛ ОПЕН 2017

П,ДВ. 16 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

Земја 6 терени/НО

ТЕ

Главен турнир 48

Квалификации 48

12 Август

13 Август

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК Охрид-Охрид 070 336 355

Земја, 2 терени/Баболат

10.08.2017

неограничено

33 недела

14 Август

20 Август

ИТФ ЈУНИОРС

ЈУГ ОПЕН 2017

П,ДВ. 18 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

Земја 7 терени/НО

ИТФ

Главен турнир 48

Квалификации 48

17 Август

20 Август

ИТФ СЕНИОРС

ЦРНА РЕКА ОПЕН 2017

 

П,ДВ. Ветерани,Мажи и

Жени

ТК Црна Река-Кавадарци

Земја 5 терени/НО

ИТФ

ИТФ

34 недела

21 Август

27 Август

ИТФ ЈУНИОРС

НЕОКОМ ОПЕН 2017

П,ДВ. 18 години, Јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

Земја 7 терени/НО

ИТФ

главен турнир 48

Квалификации 48

26 Август

27 Август

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

Тениска Академија 076 467 979

Тврда ,3 терени/Баболат

24.08.2017

неограничено

26 Август

27 Август

ЗЕЛЕН ТЕНИС

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Охрид-Охрид 070 336 355

Земја, 2 терени/Баболат

23.08.2017

главен турнир 32

26 Август

27 Август

Отворено Првенство на Македонија

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 4 терени/Баболат

23.08.2017

главен турнир 32

35 недела

01 Септември

03 Септември

Отворено Првенство на Македонија

П, 12 годинијуниори и јуниорки

ТК Теннис Парк -Скопје

071 376 992

Земја, 4 терени/Баболат

29.08.2017

главен турнир 32

 


 

 

 

 

 

 

36 недела

09 Септември

10 Септември

Проект Детски Тенис

Фестивал Битола Опен
поместен за период 16.09.-18.09.2017

Црвен, Потокалов,Зелен Тенис

ТК Битола-Битола 078 228 665

Земја, 4 терени/Баболат

07.09.2017

06.09.2017

неограничено главен турнир 32

09 Септември

11 Септември

Отворено Првенство на Македонија

П, Ветерани 50- и 50 +

ТК Црна Река-Кавадарци 043 411 270

Земја, 3 терени/Баболат

06.09.2017

главен турнир 32

09 Септември

11 Септември

Отворено Првенство на Македонија

П, 18 годинијуниори и јуниорки

Тениска Академија 076 467 979

Тврда ,3 терени/Баболат

06.09.2017

главен турнир 32

37 недела

16 Септември
18 Септември
Проект детски тенис
Фестивал Битола Опен    
Црвен, Портаколв тенис момчиња и девојчиња, зелен тенис момчиња и девојчиња
ТК Битола-Битола 078228665 Земја 2 терени + 3 тврда подлога / ИТФ 13.09.2017 неограничено детски тенис
зелен тенис- главен турнир 32

16 Септември

18 Септември

Државно Првенство на Македонија

 

П, 12 години јуниори и јуниорки

Тениска Академија 076 467 979

Тврда ,3 терени/Баболат

13.09.2017

главен турнир 32

16 Септември

18 Септември

Државно Првенство на Македонија

 

П, Ветерани 50-  50 + Мажи

ТК Теннис Парк -Скопје

071 376 992

Земја, 4 терени/Баболат

13.09.2017

главен турнир 32

16 Септември

18 Септември

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 16 години јуниори и јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 3 терени/Баболат

13.09.2017

главен турнир 32

13 Септември

17 Септември

Отворено Првенство на Македонија ВЕЛЕС ОПЕН 2017

П, Мажи иЖени
со награден фонд 120.000,00 денари

ТК Борец-Велес 078 376 971

Тврда ,2 терени/Babolat French Open All Court

11.09.2017

главен турнир мажи 32
главен турнир жени 16

38 недела

21 Септември

24 Септември

ИТФ СЕНИОРС

ЈУГ СЕНИОР КУП 2017

П,ДВ. Ветерани,Мажи и

Жени

ТК Југ-Скопје

Земја 5 терени/НО

ИТФ

ИТФ

23 Септември

25 Септември

Отворено Првенство на Македонија

П, 14 години јуниори и јуниорки

ТК Љуботен-Тетово 070 308 090

Земја, 3 терени/Баболат

20.09.2017

главен турнир 32

23 Септември

25 Септември

ЗЕЛЕН ТЕНИС

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Црна Река-Кавадарци 043 411 270

Земја, 3 терени/ИТФ

20.09.2017

главен турнир 32

39 недела

30 Септември
02 Октомври
Отворено првенство на Македонија     П, 16 години јуниори и јуниорки

ТК Теннис Парк -Скопје

071 376 992

Земја, 4 терени/Баболат

22.09.2017 главен турнир 32

30 Септември

02 Октомври

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

Академија по Тенис Крстевски-Скопје 070 700 770

Тврда ,2-3 терени/ ИТФ

27.09.2017

неограничено

30 Септември

02 Октомври

Екипно Првенство на Македонија  

П, 12 години јуниори и јуниорки
комплетни резултати:
јуниори и јуниорки

Тениска Академија 076 467 979

Тврда ,3 терени/Баболат

27.09.2017

главен турнир 32

26 Септември

01 Октомври

Државно Првенство на Македонија

Мажи поединечно,  Мажи во Двојки и Жени

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 6 терени/Babolat French Open All Court

22.09.2017

главен турнир 32

40 недела

07 Октомври

09 Октомври

ЗЕЛЕН ТЕНИС

П, 11 години момчиња и девојчиња

ИТЦМ-Скопје 070 338 289

Вештачка трева, 2 терени/ИТФ

04.10.2017

главен турнир 32

07 Октомври

09 Октомври

Мастерс Првенство на Македонија

 

П, 18 години јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 3 терени/Баболат

МТФ

8 најдобро рангирани

07 Октомври

09 Октомври

Лига во Тенис на Македонија

номинирани екипи

П, Ветерани 30+, 50 + Мажи

ТК Црна Река-Кавадарци 043 411 270

Земја, 3 терени/Баболат

04.10.2017

МТФ

41 недела

14 Октомври

16 Октомври

Отворено Првенство на Македонија

П, 12 годинијуниори и јуниорки

ТК Фан-Тенис Скопје 075 408 580

Тврда ,2-3 терени/Баболат

11.10.2017

главен турнир 32

14 Октомври

16 Октомври

Лига во Тенис на Македонија

 ПОМЕСТЕНА 25-26.10.2017

П, Дв.Мажи

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 4 терени/Баболат

11.10.2017

МТФ

14 Октомври

16 Октомври

Мастерс Првенство на Македонија

 

П, 14 годинијуниори и

Јуниорки

 

ТК Теннис Парк -Скопје

071 376 992

Земја, 3 терени/Баболат

МТФ

8 најдобро рангирани

42 недела

21 Октомври

23 Октомври

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

ИТЦМ-Скопје 070 338 289

Вештачка трева, 2 терени/ИТФ

18.10.2017

неограничено

21 Октомври

23 Октомври

Зелен тенис

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Евросет-Скопје, 02 3095 385

Земја, 3 терени / ИТФ

18.10.2017

главен турнир 32

21 Октомври

23 Октомври

Мастерс Првенство на Македонија

 

П, 16 години јуниори и Јуниорки

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 3 терени/Баболат

МТФ

8 најдобро рангирани

43 недела

25-26 Октомври      Лига во Тенис на Македонија

 ПОМЕСТЕНА 25-26.10.2017

П, Дв.Мажи

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 4 терени/Babolat French Open All Court

24.10.2017 МТФ

28 Октомври

30 Октомври

Мастерс Првенство на Македонија

 

П, Ветерани 30+,50 + Мажи

ТК Теннис Парк -Скопје

071 376 992

Земја, 3 терени/Баболат

МТФ

8 најдобро рангирани

28 Октомври

30 Октомври

Мастерс Првенство на Македонија

 

П, Мажи и Жени

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 3 терени/Баболат

МТФ

8 најдобро рангирани

Баркод
Генерален спонзор
Цевитана
Златен спонзор
Спонзори
  • VALMIR CONSTRUCTION –DOOEL Skopje
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup