Вести
Препораки за превенција од Ковид 19 за клубови и тренери  01-06-2020
 

ПРЕПОРАКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД КОВИД 19 ЗА КЛУБОВИ И ТРЕНЕРИ

ОРГАНИЗИРАЊЕ АКИВНОСТ

- Активностите секогаш треба да бидат согласно препораките на владата и мерките за социјално дистанцирање, два метри оддалеченост вклучувајќи го и доаѓањето на терен.

- Ограничени активности и изнајмување на терени, тренирање еден на еден, мали групи и приватни часови.

- Скратена програма и одложен почеток на тренинзи, со пауза помеѓу два тренинга.

- Online или телефонско закажување со избегнување кеш наплата.

- Да се избегнуваат групни собири пред и после тренинг.

- Намалена бројка на вработени за време на тренинзите.

- Континуирана информација за сите активности кои ги планира клубот.

- Вработените во клубовите мора да носат маски и заштитни ракавици. Вработените треба да ги мијат рацете и користат средство за дезинфекција често односно после секое допирање на предметите во клубот.

- Играчите треба да дојдат во клубот не повеќе од 10 минути пред почетокот на тренингот.

- Родителите/старателите треба да бидат во близина кај играчите до 18 години но истите не треба да бидат внатре во теренот каде се одвиваат тренинзите.

- Родителите/старателите треба да потпишат писмена изјава дека се согласуваат со наведените мерки.

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЧИСТА ОКОЛИНА

- Често повеќе пати на ден чистење на сите подлоги – како шалтери, врати, кваки, купатила и тоалети.

- Сите маси, столици и клупи кои не се во теренот треба да бидат тргнати како би се одбегнало допирање на истите.

- Сите влезови на терените, скалите, држачите треба да бидат облепени со трака со информација за претпазливост за допирање или истите да бидат пребришани секој еден час со средство за дезинфекција.

- Сите влезови треба да бидат отворени како би се избегнало допирање на вратите.

- Таблите за резултат треба да бидат извадени од терените.

- На главниот влез од клубот треба да се постават сапуни за дезинфекција, средства за дезинфекција или марамици.

- Често сите да се потсетуваат, посебно јуниорите за миење на рацете и за важноста од хигиена.

- Да се постави информација за техниките за миење на раце и одржување хигиена.

- Ограничување на внатрешниот простор со затварање на гардеробите и тушевите.

ДА СЕ ОХРАБРУВА СОЦИЈАЛНО ДИСТАНЦИРАЊЕ

- Заради безбедност луѓето треба да држат растојание од 2 метри.

- Доколку е можно да се користи секој втор терен.

- Играчите треба да останат на својата страна од теренот, и да се одбегнува промена на страните.

- Да се ограничи контактот помеѓу играчите/учесниците и вработените.

- Да се препорача само еден родител/старател да го придружува своето дете во клубот.

ИЗВРШУВАЊЕ ТРЕНИНГ

- Треба да се организираат групни тренинзи само во случај доколку е запазено социјалното дистанцирање. Групните тренинзи треба да бидат ограничени на мали групи.

- Тренирањето на репрезентативци треба да биде закажано на посебни терени – и доколку е можно во посебен период.

- Поставување на играчите на теренот треба да биде на однапред поставени станици/позиции.

- Во најголемиот дел на тренинзите треба да се користат вежби низ игра наместо вежби со употреба на корпа.

- Да се намали употребата на помагала како маркери, линии, обрачи и останата опрема.

- Не дозволувајте играчите да ја допираат опремата. Топчињата треба да ги собира тренерот.

- Играчите треба да користат рекет - нога техника, да ги додаваат топчињата кон тренерот или противникот со цел да се одбегне допирање на топчињата.

ТЕНИСКИ ТОПЧИЊА

- Да се внимава играчите/учесниците да не ги допираат топчињата.

- Да се намали бројката на топчиња за секоја група, терен или денови во неделата. Како идеа топчињата може да бидат обележани со маркер.

- Да се заменат сите топчиња доколку постои сомнение дека личност со COVID-19 имала контакт со истите.

- Се препорачува дезинфекција со спреј на топчињата после секое играње. Се препорачува почеста употреба на нови топчиња.

- За време на сервирање играчите/учесниците треба да користат топчиња кои исклучиво тие ги допирале.

ТЕНИСКА ОПРЕМА

- Тениската опрема треба да биде допирана само од тренерот и често да биде чистена. Треба да се употребува средство за дезинфекција базирано на алкохол за чистење на опремата вклучувајќи ги рекетите, метите, машините за топчиња итн.

- Тренерите треба да имаат своја опрема која ќе ја користат за време на тренинзите и не треба да ја позајмуваат на други тренери како и не треба да позајмуваат од други тренери.

- Употреба на машини за топчиња е добра идеа за одржување тренинг со што би се одбегнало допирање на топчињата. Употреба на туба или корпи за собирање на топчиња е добра опција, истите го ограничуваат допирањето на топчиња.

- Да се одбегнува користење на непотребна опрема како линии кои се поставуваат на теренот и слични помагала.

Назад
Спонзори
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup