Вести
резултати 1 селекција за избор на ученици од 1ва година од Националната Спортска Академија - Тенис во учебната 2019/2020 година  17-05-2019
 

Резултати од 1ва селекција 10 Мај 2019

Ред. Број

Име и Презиме

Град

Датум на раѓање

Бодови од ранг-листа Tennis Europe

Бодови од ранг-листа МТФ

Бодови од Тест ИТН

Вкупно освоени бодови

Забелешка

1

Борис Мркев

Скопје

22.01.2004

25

20

45

90

Ги исполнува условите за упис во 1ва година по прва селекција

2

Симона Ангелова

Скопје

18.10.2004

25

20

40

85

Ги исполнува условите за упис во 1ва година по прва селекција

3

Ива Кузмановска

Скопје

10.11.2004

25

20

40

85

Ги исполнува условите за упис во 1ва година по прва селекција

4

Дарко Кoлевски

Скопје

07.11.2014

0

20

50

75

Да дојде на втора селекција

5

Илин Станкоски

Прилеп

16.04.2003

15

10

45

70

Да дојде на втора селекција

6

Тина Сламкова

Гевгелија

22.01.2004

0

20

20

40

Да дојде на втора селекција

7

Елена Џунова

Велес

18.03.2004

0

10

30

40

Да дојде на втора селекција

Назад
Спонзори
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup