Вести
ТФСМ Барање за финансиска подршка  16-04-2020
 Согласно Уредбата со законска сила за утврдување на исплаќање на финансиска поддршка за спортистите, стручни лица и спортска администрација, Тениска Федерација на Северна Македонија, Ви ги доставува документите:

1.      Тениска Федерација на Северна Македонија- за 1 вработен                           14 страни

2.      Тениски клуб Црна Река-Кавадарци- за 1 вработен                                         15 страни

3.      Тениски клуб Љуботен-Тетово- за 1 вработен                                                   14 страни

4.      Тениски клуб Хит енд Ран- за 3 вработени                                                        31 страни

5.      Тениски клуб Тениска Академија Аеродром-Скопје- за 2 вработени             24 страни

6.      Тениски клуб Битола-Битола- за 1 вработен                                                      14 страни

7.      Тениски клуб Тенниспарк Скопје-Скопје- за 3 вработени                               67 страни     

 

рб

Изјава

Барање од правен субјект

Вработен / ангажиран

Договор за работа

М1-М2 образец

Доказ за исплата

За тениските тренери- сертификат или диплома ДИВ

1.

Антонио Радојничкиќ

ТФСМ-Скопје

администратор

Не е потребно

2

Милош Наумовски

Љуботен-Тетово

администратор

Не е потребно

3

Златко Блажевски

Црна Река-Кавадарци

тренер

4

Марко Ристески

Хит енд Ран-Скопје

администратор

Не е потребно

5

Зоран Ристески

Хит енд Ран-Скопје

Тренер

6

Филип Митревски

Хит енд Ран-Скопје

Тренер

7

Игор Трајановски

Тениска Академија Аеродром

Проект менаџер

Не е потребно

8

Ананија Анакијев

Тениска Академија Аеродром

Работник одржување

Не е потребно

9

Златко Павловски

Битола-Битола

Тренер

10

Зпран Леонтиќ

Леонтиќ Спорт Скопје

администратор

Не е потребно

11

Аритон Жеваировски

Леонтиќ Спорт Скопје

Тренер

12

Цветан Војчески

Тенниспарк Скопје

администратор

               

Не е потребно

13

Илија Мартиноски

Тенниспарк Скопје

Тренер

13

Симон Митев

Тенниспарк Скопје

Тренер

14

Горјан Живковски

Тенниспарк Скопје

Тренер

15

Даниел Недевски

Тенниспарк Скопје

Работник одржување

               

Не е потребно

 

Во врска со сертификатите кои Тениската Федерација на Северна Македонија ги издава на тениските тренери, сакаме да Ве известиме дека Тениската Федерација на Северна македонија (претходно Македонска Тениска Асоцијација МТА, па Македонска Тениска Федерација МТФ, а сега Тениска Федерац ија на Северна Македонија ТФСМ) користи систем на едукација од 4 нивоа кој е креиран од страна на ITF (Интернационалната Тениска Федерација, а која едукација опфаќа

 

1.       Основното Ниво се вика Играј тенис и ја опфаќа едукацијата на тренери чие ниво на работа е за почетници од најниските возрасни групи

2.       Следното ниво е Ниво 1 или едукацијата на тренери чие ниво на работа е за тренирање на почетници и средно напредни играчи

3.       Следува Ниво 2 кое опфаќа едукацијата на тренери чие ниво на работа е со Напредните играчи и професионалци

4.       Ниво 3 е последното ниво едукацијата на тренери чие ниво на работа е за работа со елитните тенисери

За стекнување на соодветно ниво кандидатите треба да посетуваат настава со број на саати (1 саат = 60 минути) согласно табелата подолу:

 

Ниво на едукација

Број на саати (60 мин) на терен

Број на саати (60 мин)  во училница

Вкупно саати

Ниво "Играј Тенис"

23

5

28

Ниво 1

61.5

14.5

76

Ниво 2

62

28

74

Ниво 3 

70

18

88

 

Тренерите го добиваат сертификатот по завршување на едукацијата, во зависност од тоа дали го положиле практичниот и теоретскиот дел. Едукацијата задолжително започнува од нивото играј тенис, па продолжува нагоре.

Покрај едукацијата во ТФСМ имаме и лиценцирање на тениските тренери. Лиценцирањето се врши секоја година доколку се заинтересирани да учествуваат во работата на државните репрезентации, национални тимови и едукативни или освежувачки семинари плакаат за лиценца за работа која се обновува на годишно ниво.

Искрено се надеваме дека ќе ни излезете во пресрет и ке ги прифатите серификатите на ТФСМ-Скопје, бидејки за оваа година почнувајки од 08.04.2020 година, беше предвидено на усогласување на ТФСМ сертификатите со ИТФ на бронзено ниво, но заради корона вирусот истата неможе да се реализира.

 

Се надеваме на Ваш позитивен одговор по сите доставени барања за што сме Ви однапред благодарни.

 

Со почит,

Тениска Федерација на Северна Македонија

 

Александар Ивановски

Претседател

Назад
Спонзори
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup