Вести
Ваучери 2021  20-01-2021

Ве известуваме дека ТФСМ ќе ги поднесе документите за ваучери за 2021 година согласно со член 14-г од Законот за спортот (Службен весник на Република Македонија бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.98/19 и 244/15), за:
1. Тениска Федерација на Северна Македонија- ТФСМ-Скопје

2.  Апликациите кои пристигнаа од само 7 тениски клубови и тоа:

Реден број Тениски клуб ЕДБ на спортскиот клуб Бодови
1  ЈУГ-СКОПЈЕ 4030980247652 245
2  ТЕННИСПАРК СКОПЈЕ-Скопје   4032015527653 220
3 МАК ТЕНИС ПРО „МТП”- Д.О.О.  СКОПЈЕ   4030995113881 200
4 Охрид- Охрид 4020991114276 155
5 Неготино-Неготино 4019993103850 145
6 Тениска Академија Ародром- ДООЕЛ Скопје 4080014545784 125
7 Црна Река -Кавадарци 4011013510055 75
7 Тумба-Куманово 4017013523937 75Како и за сите 33 тенисери кои согласно со член 14-г од Законот за спортот (Службен весник на Република Македонија бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.98/19 и 244/15), ги исполнуваат критериумите:
Реден број Активен спортист- ТЕНИСЕР Бодови
1 ЛИНА ЃОРЧЕСКА 75
1 КАЛИН ИВАНОВСКИ 75
1 АЛЕКСАНДРА СИМЕВА 75
4 ИВА КУЗМАНОВСКА 50
4 ЛУКА ЉУБЕН АНДОНОВ 50
4 АМАР ХУСЕИНОВИЌ 50
4 ФИЛИП СТОЈАНОВСКИ 50
4 АНА СТОЈАНОВСКА 50
4 БЕРК БУГАРИЌ 50
4 ИВА ДАНЕВА 50
4 МАРКО СТОИЛКОВСКИ 50
4 ИВА ЈОВАНОВА 50
13 ГОРАЗД СРБЉАК 45
14 КРИСТИЈАН ЈАНЕВ 42
15 СТЕФАН МИЦОВ 40
15 ЕЛДИН ХУСЕИНОВИЌ 40
15 ТОМИСЛАВ ЈОТОВСКИ 40
15 НИНА МАРИНКОВИЌ 40
15 ИВА КЕЦКАРОВА 40
15 МАЛ АГУШИ 40
15 КАТЈА ИВАНОВСКА 40
15 ЛУКА ЈАНКУЛОСКИ 40
15 ЃОРЃИ ЈАНКУЛОВСКИ 40
24 ИВАН МАНАСОВ 35
24 ОБРАД МАРКОВСКИ 35
26 САМУИЛ ЧЕСТОВАЛИЕВ 32
26 АЛЕКСАНДАР ТРИФУНОВСКИ 32
26 МАКСИМ ТРЕНЕСКИ 32
26 ФИЛИП МИТЕВСКИ 32
26 ПЕТАР ПИРГАНОСКИ 32
31 САРА МИТЕВСКА 30
31 ЕРИОН НЕЗИРИ 30
31 ИСИДОРА ПАВКОВИЌ 30
Назад
Баркод
Спонзори
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup