Вести
ЗОПМ за Ветерани  21-02-2018

Ве известуваме дека на ден 22.02.2018 година, со почеток во 11 часот ќе биде извршено извлекување за Зимското отворено Првенство на Македонија за Ветерани 50- и 50+ години, кое ќе се одржи на терените на Тенискиот клуб Тенниспарк Скопје-Скопје, во периодот 23.02.-26.02.2018 година. (на извлекувањето можат да присуствуваат исклучиво претставници од клубови, или лица овластени од страна на клубовите).

Учесниците на турнирот задолжително е потребно да достават уредно пополнета Изјава која задолжително треба да ја завери (со потпис и печат) матичниот клуб кој е член на Македонската Тениска Федерација.

Листата на Учесници на Зимското отворено Првенство на Македонија за Ветерани 50- и 50+ години, во организација на Тенискиот клуб Тенниспарк Скопје-Скопје, во периодот 23.02.-26.02.2018 година:

1. Ветерани 50-
2. Ветерани 50+


Жребови:
1. Ветерани 50-
2. Ветерани 50+

Распоред за играње
1. Петок, 23.02.2018 
2. Сабота, 24.02.2018
3. Недела, 25.02.2018 ќе биде објавен во петок, 23.02.2018, до 16 часот
 

Назад
Спонзори
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup