Вести
ИНТЕРЕН КОНКУРС ЗА КОМИТЕТИ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР И ДРЖАВЕН СЕЛЕКТОР  11-11-2019
Ве известуваме дека на ден 22,10,2019 година, беше одржана првата седница на Управниот одбор на ТФСМ-Скопје, на која е  донесена одлука за промена на Организационата Шема на ТФСМ-Скопје и донесен е заклучок за распишување на интерен конкурс за пополнување на позициите на:

1.       Комитетите на ТФСМ-Скопје

2.       Позиција Генерален Секретар

3.       Позиција Државен Селектор

4.       Членови на Дисциплинска Комисија на ТФСМ-Скопје – (исклучиво тениски судии)

 

Секој кандидат кој е заинтересиран да аплицира за било која позиција, задолжително треба да достави:

1.       Програма за работа (со финансиска конструкција) за позицијата за која аплицира

2.       Кратка биографија

 

Рокот за поднесување на документите е до 11.11.2019 година.

 

Претседателите на Клубовите, ги молиме, оваа информација да ја објават на клубските веб страни, огласни табли, социјални мрежи, како би можело сите Ваши членови да бидат известени.

Назад
Спонзори
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup