Вести
Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2020 година  15-01-2021
Согласно надлежностите кои произлегуваат од член 36 од Законoт за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РСМ број 101/2019),Тениската Федерација на Северна Македонија согласно законска обврска која ја има достави Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2020 година, до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер (до 31 јануари 2021 година).

2020 Годишен извештај ТФСМ
Назад
Баркод
Спонзори
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup