Вести
Курс за тренери  14-10-2016

Почитувани,

Со големо задоволство објавуваме дека курсот од Ниво 1 ќе започне и ќе се организира согласно следната информација.

Подолу се термините и местото на одржување:

Модул 1-2 (24-28.10.2016 и 31.10.2016, Академија Аеродром)

Модул 2 и 3, Април 2017, место дополнително објавено

Рок на пријава:

14 Октомври 2016, на долу наведените e-mail адреси

Откако ќе се добијат сите пријави ќе бидат доставени сите информации и материјали до пријавените кандидати

Уплата на средствата на сметка на МТФ:

6500 денари за курсот до 14 Октомври 2016

2000 денари на име лиценца до 14 Ноември 2016

Подолу се:

Линкови од одлуките за цена на курсот и цена на лиценците:

http://www.mtftennis.mk/Upload/Content/Documents/2016/pravilnici%20i%20odluki/2.14.%20Odluka%20za%20opredeluvawe%20na%20visinata%20na%20nadomestokot%20za%20godi%7Bni%20licenci%20za%20treneri%20za%202016.jpg

http://www.mtftennis.mk/Upload/Content/Documents/2016/pravilnici%20i%20odluki/2.16.%20Odluka%20za%20opredeluvawe%20na%20visinata%20na%20nadomestokot%20koi%20kandidatite%20treba%20da%20go%20platat%20za%20%20na%20kurs%20za%20treneri%202016.jpg

Подолу е сметката на МТФ каде треба да се уплатат средствата:

Македонска Тениска Федерација

Ж-ска: 370 0111000 313 89

Еуростандард Банка

Доколку Ви се потребни дополнителни информации контактирајте ја МТФ (mtf@unet.com.mk) или Горан Шевченко (goransev@yahoo.com).

Со почит,

Горан Шевченко

Тренерски комитет-Претседател

E-mail: goransev@yahoo.com

Skype: goransev

Назад
Спонзори
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup