Вести
Упис на ученици за учебна година 2016/2017 во спортска гимназија-паралелка тенис  06-05-2016
ИНФОРМАЦИЈА за спроведување селекција за избор на ученици од 1ва година од Националната Спортска Гимназија - Тенис во учебната 2016/2017 година

ЛОКАЦИИ И ТЕРМИНИ ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЦИТЕ:

ПРВ ИЗБОР/СЕЛЕКЦИЈА

РЕГИОН: ЈУГО-ЗАПАД

Битола (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Демир Хисар, Крушево, Прилеп, Ресен, Вевчани, Дебар, Кичево, Македонски Брод, Охрид и Струга)

 

ТК Битола – Битола

Адреса: Цане Василев 2/22, Битола

РЕГИОН: СЕВЕРО-ЗАПАД/ИСТОК

Скопје (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Велес, Демир Капија, Кавадарци, Неготино, Куманово, Крива Паланка, Тетово, Гостивар и Маврово и Ростуше

 

ТК Југ – Скопје

Адреса: Градски Парк ББ, Скопје

РЕГИОН: ЈУГО-ИСТОК

Штип (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Свети Николе, Кратово, Берово, Виница, Делчево, Македонска Каменица, Кочани

 

ТК Триумф-Штип

Адреса: ул. Борис Крајгер бб– Штип (спроти трговски центар Елкос)             

ТЕРМИН:

Датум: 07.05.2016 год. Почеток10.30 часот

ТЕРМИН:

Датум: 06.05.2016година, Почеток: 10:30 ч,

ТЕРМИН:

Датум: 08.05.2016 год. Почеток10.30 часот

ВТОР ИЗБОР/СЕЛЕКЦИЈА

СИТЕ КАНДИДАТИ ОД ПРВ ИЗБОР/СЕЛЕКЦИЈА

ТК Југ – Скопје, Градски парк ББ, Скопје

ТЕРМИН:   20 Мај 2016, 10.30 часот

Контакт за дополнителни информации: Томе Гигов 078/200-287 и Горан Шевченко 070/233-243; goransev@yahoo.com

Назад
Спонзори
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup