Вести
резултати 1 и 2 селекција за избор на ученици од 1ва година од Националната Спортска Академија - Тенис во учебната 2019/2020 година  30-05-2019
 
Резултати од 1ва селекција 10 Мај 2019
Ред. Број Име и Презиме Град Датум на раѓање Бодови од ранг-листа Tennis Europe  Бодови од ранг-листа МТФ Бодови од Тест ИТН Вкупно освоени бодови Забелешка
1 Борис Мркев Скопје 22.01.2004 25 20 45 90 Ги исполнува условите за упис во 1ва година по прва селекција
2 Симона Ангелова Скопје 18.10.2004 25 20 40 85 Ги исполнува условите за упис во 1ва година по прва селекција
3 Ива Кузмановска Скопје 10.11.2004 25 20 40 85 Ги исполнува условите за упис во 1ва година по прва селекција
4 Мал Агуши Скопје 10.03.2004 15 20 45 80 Да дојде на втора селекција
5 Дарко Кoлевски Скопје 07.11.2004 0 20 50 75 Да дојде на втора селекција
6 Илин Станкоски Прилеп 16.04.2003 15 10 45 70 Да дојде на втора селекција
7 Тина Сламкова Гевгелија 22.01.2004 0 20 20 40 Да дојде на втора селекција
8 Елена Џунова Велес 18.03.2004 0 10 30 40 Да дојде на втора селекција
Резултати од 2ра селекција одржана на 23 Мај 2019
Ред. Број Име и Презиме Град Датум на раѓање Бодови од 2ра селекција Забелешка
1 Дарко Кoлевски Скопје 07.11.2004 90 Ги исполнува условите за упис во 1ва година
2 Мал Агуши Скопје 10.03.2004 95 Ги исполнува условите за упис во 1ва година
3 Илин Станкоски Прилеп 16.04.2003 85 Ги исполнува условите за упис во 1ва година
4 Тина Сламкова Гевгелија 22.01.2004 80 Ги исполнува условите за упис во 1ва година
5 Елена Џунова Велес 18.03.2004 80 Ги исполнува условите за упис во 1ва година

Сите кандидати се должни да  ја подигнат својата потврда за упис од главните тренери на спортските паралелки- тенис
Назад
Спонзори
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup