клубови членки

клубови членки 2020

рб

Име на клубот

Адреса, е-маил

Претседател

Бр. на решение за вршење дејност спорт

Број на терени

1.

Тениски клуб Југ-Скопје

ул: Градски парк бб, 1000 Скопје
тел: 075/430405 факс 02 5511896
e-mail: tcjug@unet.com.mk
web:

Љубомир Давидовиќ

АМС 08-1044/2

7 земјени терени

1 тврда подлога

2.

Тениски клуб Тенниспарк Скопје-Скопје

ул: Бул “АСНОМ” бр.1, 1000 Скопје
тел: + +38971376992
web: http://www.scjanesandanski.mk/mk-MK/Home/ObjectDetails/28

e-mail: tennisparkskopje@yahoo.com

Цветан Војчески

АМС 08-578/

4 земјени терени

3.

Тениски клуб Тениска Академија Ародром ДООЕЛ –Скопје

терени:АСНОМ бб, (терени во Аеродорм тврда подлога)
канцеларија:Борка Талевски бр. 15-9, Скопје
телефон: 078 200287
e-mail: momir.tenis@gmail.com

Момир Симиќ

АМС 08-162/1 ново промена име

АМС 08-1311/2

4 тврда подлога

4.

Тениски клуб Мак Тенис Про-МТП-Скопје

ул: Христо Смирненски 46А, 1000 Скопје
тел: 02/3064-421
e-mail: mtptenis@gmail.com
web: www.tam.com.mk

Круно Деспотовски

АМС 08/2782/5-05

3 земјени терени

2 тврда подлога

5

Тениски клуб ИТЦ Македонија-Скопје

ул: Сава Ковачевиќ бб, 1000 Скопје
тел/факс: 02 2782 182
e-mail: kitinov@yahoo.com
web:

Александар Китинов

АМС 08-668/2

2 вештачка трева

1 тврда подлога

6.

Тениски клуб Охрид - Охрид

ул: ДамеГруевБ1 / 1-24, 6000 Охрид
тел: 070/336355 факс: 046 /273 273
e-mail: nate_ohrid@hotmail.com
web:

Миливој Крстевски

АМС 08-597/2

2 земјени терени

7.

Тениски клуб Борец-Велес

ул: Благој Ѓорев бр: 97-2/6, 7 500 Велес
тел/факс: 02 /2521-444
e-mail: Trajce.Crvenpanov@crm.org.mk
web:

Сашко Крстевски

АМС 08-3770/2

2 тврда подлога

8.

Тениски клуб Прилеп-Прилеп

ул: Митко Цветановски 17, 7 500 Прилеп
тел/факс: 048 417 007 факс: 048 433 007
e-mail: mgpp@t-home.mk
web:

Тони Тарунџиоски

АМС 08-2110/2

2 земјени терени

9.

ЗГ Тениски клуб Круна-Гевгелија

Ул. Сава Михалјов бр. Л-1/23 Гевгелија

Тел. Цветан Неловски 070320616

E-mail: tkkruna@gmail.com

Web: -

Цветан Неловски

АМС 08-366/2

2 тврда подлога

10.

Тениски клуб Црна Река -Кавадарци

ул: 7ми Септември број 62, Кавадарци
тел / факс: 075 660 655
е маил: teniskiklubcrnareka@yahoo.com
web:

Лазар Мицев

АМС 08/1052/4

3 земјени терени

11.

Тениски клуб Битола - Битола

Цане Василев 2/22, 7000 Битола
тел: 070/537 190 , факс: 047/240796
e-mail: pavlovskizlatko@yahoo.com илиtenisbitola@yahoo.com
web: http://www.atp.mk/

Митко Попрцов

АМС 08-708/2

2 земјени терени

12.

Тениски клуб Нет-Струмица

Ул. Улевар Маршал Тито бр. 5/4-7, Струмица

Тел. Виктор Баџуков 078384007

E-mail: teniskiklubnet@yahoo.com

Web: -

Виктор Баџуков

АМС 08-643/4

1 земјен терен

1 тврда подлога

13.

Тениски клуб Леонтиќ Спорт-Скопје

ул: Лондонска 10 локал 3, 1000 Скопје
тел: 070 377910 или 078 377910
e-mail: leontic.sport@yahoo.com
web: http://www.leontic-sport.mk

Зоран Леонтиќ

АМС 08-269/2

4 земјени терени

14.

Тениски клуб Меч Поинт Плус Радовиш

Ул. Булевар Александар Македонкси бр.33, Радовиш

Тел. Иван Лефков 078 230 882

E-mail: tkmatchpoint@yahoo.com

Web:-

Иван Лефков

АМС 08-499/2

2 тврда подлога

15.

Тениски клуб ХИТ ЕНД РАН ДООЕЛ Скопје

Ул. Булевар Јане Снадански бр,24 Аеродром, Скопје

Тел. Марко Ристески 071854868

Е-mаил: tennishitandrun@gamil.com

веб:

Марко Ристески

АМС 08-544/2

1 тврда подлога

16.

Тениски клуб ТУМБА ТЕНИС КЛУБ-Куманово

Ул. Цтрашо Пинџур бр.30, Куманово

Тел. Далибор 070381496

e-mail: dimkovskid@yahoo.com

Далибор Димковски

АМС 08-673/2

4 тврда подлога (заедно со Куманово)

17.

Тениски клуб Триумф-Штип

ул: Борис Кидрич бр 6, 2000 Штип
тел:070/319-659 , факс: 032/384484
e-mail: triumf_stip@yahoo.com
web:

Андреа Ѓоргов

АМС 08-478/2

4 тврда подлога (заедно со Астибо)

18.

Тениски клуб Куманово 2010 - Куманово

терени: Октомвриска револуција бб, (Спортски центар Кеј во Куманово)
канцеларија:Егејска Македонија бр:12/3-4, Куманово
телефон: 078 412 369
e-mail: gorkitan@yahoo.com

Горан Китановски

АМС 08-1214/1

4 тврда подлога(заедно со Тумба)

19.

Тениски клуб ФАНТЕНИС - Скопје

моб: 0 71810223, тел/факс: 02/2631634
e-mail: boma@mt.net.mk или funtennis_sk@yahoo.com
web:

Богољуб Љошевски

АМС 08-3470/4-05

2 тврда подлога

20.

Тениски клуб Неготино-Неготино

Ул. Ацо Аџи Илов бр. 2, Неготино

Телефон: Дејан Јованов 078277560

Е-маил: tknegotino@gmail.com

Web:

Ванчо Лазов

АМС 08-1843/2

3 земјени терени

21.

Тениски клуб Љуботен-Тетoво

ул: АлександарЗдравковски бр: 28, Тетово
тел/факс: 044/ 330-075 071224030
e-mail: Teofilovskizoran@yahoo.com
web:

Зоран Теофиловски

АМС 08-567/2

3 земјени терени

22

Мондано Тениски клуб ДОО-Скопје

Ул.Димитрие Чуповски бр.25 Скопје

Телефон: Небојша Милутиновиќ 070250685

Е-маил: mondanotennisclub@gmail.com

Небојша Милутиновиќ

АМС 08-1703-2

2 вештачка трева терени

23

ТК Топ Тим Тенис-Скопје

Ул Волгоградска бр. 3-40, Скопје

Телефон: Кирил Зафировски 074604516

Е-маил: tktoptim@gmail.com

Кирил Зафировски

АМС 08-1262/3

2 тврда подлога

24

Спортски тениски клуб

АС-Радовиш

Ул Вардарска бр. 101, Радовиш

Телефон: Марија Манева 071214460

Е-маил: asteniskaskola@yahoo.com

Марија Манева

АМС 08-1284/3

2 тврда подлога

КЛУБ КОЈ СЕУШТЕ НЕ УЧЕСТВУВА ВО СИСТЕМОТ НА НАТПРЕВАРИ

25

Здружение Тениски клуб Топ Спин-Прилеп

Ул Кеј 1-ви Мај број. 72, Прилеп

Телефон: Гоце Котески 078980998

Е-маил: tk.topspin.prilep@gmail.com

Гоце Котески

АМС- 08-646/2

4 земјени терени

клубови кои се суспендирани од тековното работење и натпреварувачкиот систем на ТФСМ во 2020

рб

Име на клубот

Адреса, е-маил

Претседател

Бр. на решение за вршење дејност спорт

Број на терени

1.

ДИЗ ИНЖИНЕРИНГ Плус ДООЕЛ увоз-извоз- Тениски клуб Академија за тенис
Крстевски – АТК- Скопје

ул: Шидска бр.26/5-6, 1000 Скопје
тел: 070/700770
e-mail: dejan@atk.mk
web: www.atk.mk

Дејан Крстевски

АМС 08-1672-2

2 тврда подлога

2.

Тениски клуб Акватен-Кочани

ул: Иван Милутиновиќ 64, 2000 Кочани
тел: 070/566-807, факс: 02/2735 745
e-mail: angel_akvaten@yahoo.co.uk
web:

Лазо Тодоров

АМС 08-201/1

6 земјени терени

3.

Тениски клуб Винер Про-Прилеп

ул: Радика бр 3, 7500 Прилеп
тел:048/410200
e-mail: merikuseska@gmail.com
web:

Методија Кусески

АМС 08-854/4

2 земјени терени

4.

Тениски клуб Астибо-Штип

ул: 29-ти Ноември број 21, 2000 Штип -ПФ 83, 2000 Штип
тел: 071217686

Дарко Едровски

АМС 08-1539-2

4 тврда подлога(заедно со Триумф)


 

 

Спонзори
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup