клубови членки

 

А) Клубови членки на ТФСМ кои активно учествуваат во системот на натпревари во 2021 год

РАНГ

Име на клубот

Адреса, е-маил

Претседател

Бр. на решение за вршење дејност спорт

1.

Тениски клуб Југ-Скопје

ул: Градски парк бб, 1000 Скопје
тел: 075/430405 факс 02 5511896
e-mail:
tcjug@unet.com.mk

web:

Љубомир Давидовиќ

АМС 08-1044/2

2.

Тениски клуб Тенниспарк Скопје-Скопје

ул: Бул “АСНОМ” бр.1, 1000 Скопје
тел: +
+38971376992   

web: http://www.scjanesandanski.mk/mk-MK/Home/ObjectDetails/28
 

e-mail: tennisparkskopje@yahoo.com

Цветан Војчески

 

АМС 08-578/

3.

Тениски клуб Охрид - Охрид

ул: ДамеГруевБ1 / 1-24, 6000 Охрид
тел: 070/336355 факс: 046 /273 273
e-mail:
nate_ohrid@hotmail.com

web:

Миливој Крстевски

 

АМС 08-597/2

4.

Тениски клуб Мак Тенис Про-МТП-Скопје

ул: Христо Смирненски 46А, 1000 Скопје
тел: 02/3064-421
e-mail:
mtptenis@gmail.com

web: www.tam.com.mk

Круно Деспотовски

АМС 08/2782/5-05

5.

Тениски клуб Неготино-Неготино

Ул. Ацо Аџи Илов бр. 2, Неготино

Телефон: Дејан Јованов  078277560

Е-маил: tknegotino@gmail.com

Web:

Ванчо Лазов

АМС 08-1843/2

6.

Тениски клуб Тениска Академија Аеродром ДООЕЛ –Скопје

терени:АСНОМ бб, (терени во Аеродорм тврда подлога)
канцеларија:Борка Талевски бр. 15-9, Скопје
телефон: 078 200287
e-mail:
momir.tenis@gmail.com

Момир Симиќ

 

АМС 08-162/1 ново промена име

АМС 08-1311/2

7.

Тениски клуб Прилеп-Прилеп

ул: Митко Цветановски 17, 7 500 Прилеп
тел/факс: 048 417 007 факс: 048 433 007
e-mail:
mgpp@t-home.mk

web:

Тони Тарунџиоски

 

АМС 08-2110/2

8.

Тениски клуб  ФАНТЕНИС - Скопје

моб: 0 71810223, тел/факс: 02/2631634
e-mail:
boma@mt.net.mk или funtennis_sk@yahoo.com

web:

Богољуб Љошевски

АМС 08-3470/4-05

9.

ЗГ Тениски клуб Круна-Гевгелија

Ул. Сава Михалјов бр. Л-1/23 Гевгелија

Тел. Цветан Неловски 070320616

E-mail: tkkruna@gmail.com

Web: -

Цветан Неловски

АМС 08-366/2

10.

Тениски клуб Црна Река -Кавадарци

ул: 7ми Септември број 62,  Кавадарци
тел / факс: 075 660 655
е маил:
  teniskiklubcrnareka@yahoo.com
web:

Лазар Мицев

 

АМС 08/1052/4

11.

Тениски клуб Борец-Велес

ул: Васил Ѓоргов бр: 15, 1400 Велес
тел/факс: 078/376971
e-mail: kire-rakovski@hotmail.com
web:

Кире Раковски

 

АМС 08-3770/2

12.

ТК Топ Тим Тенис-Скопје

Ул Волгоградска бр. 3-40, Скопје

Телефон: Кирил Зафировски 074604516

Е-маил: tktoptim@gmail.com

Кирил Зафировски

АМС 08-1262/3

13.

Тениски клуб Нет-Струмица

Ул. Улевар Маршал Тито бр. 5/4-7, Струмица

Тел. Виктор Баџуков 078384007

E-mail: teniskiklubnet@yahoo.com

Web: -

Виктор Баџуков

АМС 08-643/4

14.

Тениски клуб ТУМБА ТЕНИС КЛУБ-Куманово

Ул. Цтрашо Пинџур бр.30, Куманово

Тел.  Далибор 070381496

e-mail: dimkovskid@yahoo.com

Далибор Димковски

 

АМС 08-673/2

15.

Тениски клуб ИТЦ Македонија-Скопје

ул: Сава Ковачевиќ бб, 1000 Скопје
тел/факс: 02 2782 182
e-mail:
kitinov@yahoo.com

web:

Александар Китинов

 

АМС 08-668/2

16.

Тениски клуб Битола - Битола

Цане Василев 2/22, 7000 Битола
тел: 070/537 190 , факс: 047/240796
e-mail:
pavlovskizlatko@yahoo.com илиtenisbitola@yahoo.com

web:
http://www.atp.mk/

Митко Попрцов

 

АМС 08-708/2

17.

Мондано Тениски клуб ДОО-Скопје

Ул.Димитрие Чуповски бр.25 Скопје

Телефон: Небојша Милутиновиќ 070250685

Е-маил: mondanotennisclub@gmail.com

Небојша Милутиновиќ

АМС 08-1703-2

18.

Тениски клуб Леонтиќ Спорт-Скопје

 ул: Лондонска 10 локал 3, 1000 Скопје
тел: 070 377910
e-mail:
leontic.sport@yahoo.com
web:
www.ttlmk.com

Зоран Леонтиќ

 

АМС 08-269/2

19.

Тениски клуб Триумф-Штип

ул: Борис Кидрич бр 6, 2000 Штип
тел:070/319-659 , факс: 032/384484
e-mail:
triumf_stip@yahoo.com

web:

Андреа Ѓоргов

 

АМС 08-478/2

20.

Тениски клуб Куманово 2010 - Куманово

терени: Октомвриска револуција бб, (Спортски центар Кеј во Куманово)
канцеларија:Егејска Македонија бр:12/3-4, Куманово
телефон: 078 412 369
e-mail: gorkitan
@yahoo.com

Горан Китановски

 

 

АМС 08-1214/1

21

Здружение Тениски клуб Топ Спин-Прилеп

Ул Кеј 1-ви Мај број. 72, Прилеп

Телефон: Гоце Котески 078980998

Е-маил: tk.topspin.prilep@gmail.com

Гоце Котески

АМС- 08-646/2

 

А) Клубови членки на ТФСМ кои активно учествуваат во системот на натпревари во 2020 год

РАНГ

Име на клубот

Адреса, е-маил

Претседател

Бр. на решение за вршење дејност спорт

1.

Тениски клуб Југ-Скопје

ул: Градски парк бб, 1000 Скопје
тел: 075/430405 факс 02 5511896
e-mail:
tcjug@unet.com.mk

web:

Љубомир Давидовиќ

АМС 08-1044/2

2.

Тениски клуб Тенниспарк Скопје-Скопје

ул: Бул “АСНОМ” бр.1, 1000 Скопје
тел: +
+38971376992   

web: http://www.scjanesandanski.mk/mk-MK/Home/ObjectDetails/28
 

e-mail: tennisparkskopje@yahoo.com

Цветан Војчески

 

АМС 08-578/

3.

Тениски клуб Охрид - Охрид

ул: ДамеГруевБ1 / 1-24, 6000 Охрид
тел: 070/336355 факс: 046 /273 273
e-mail:
nate_ohrid@hotmail.com

web:

Миливој Крстевски

 

АМС 08-597/2

4.

Тениски клуб Мак Тенис Про-МТП-Скопје

ул: Христо Смирненски 46А, 1000 Скопје
тел: 02/3064-421
e-mail:
mtptenis@gmail.com

web: www.tam.com.mk

Круно Деспотовски

АМС 08/2782/5-05

5.

Тениски клуб Неготино-Неготино

Ул. Ацо Аџи Илов бр. 2, Неготино

Телефон: Дејан Јованов  078277560

Е-маил: tknegotino@gmail.com

Web:

Ванчо Лазов

АМС 08-1843/2

6.

Тениски клуб Тениска Академија Аеродром ДООЕЛ –Скопје

терени:АСНОМ бб, (терени во Аеродорм тврда подлога)
канцеларија:Борка Талевски бр. 15-9, Скопје
телефон: 078 200287
e-mail:
momir.tenis@gmail.com

Момир Симиќ

 

АМС 08-162/1 ново промена име

АМС 08-1311/2

7.

Тениски клуб Прилеп-Прилеп

ул: Митко Цветановски 17, 7 500 Прилеп
тел/факс: 048 417 007 факс: 048 433 007
e-mail:
mgpp@t-home.mk

web:

Тони Тарунџиоски

 

АМС 08-2110/2

8.

Тениски клуб  ФАНТЕНИС - Скопје

моб: 0 71810223, тел/факс: 02/2631634
e-mail:
boma@mt.net.mk или funtennis_sk@yahoo.com

web:

Богољуб Љошевски

АМС 08-3470/4-05

9.

ЗГ Тениски клуб Круна-Гевгелија

Ул. Сава Михалјов бр. Л-1/23 Гевгелија

Тел. Цветан Неловски 070320616

E-mail: tkkruna@gmail.com

Web: -

Цветан Неловски

АМС 08-366/2

10.

Тениски клуб Црна Река -Кавадарци

ул: 7ми Септември број 62,  Кавадарци
тел / факс: 075 660 655
е маил:
  teniskiklubcrnareka@yahoo.com
web:

Лазар Мицев

 

АМС 08/1052/4

11.

Тениски клуб Борец-Велес

ул: Васил Ѓоргов бр: 15, 1400 Велес
тел/факс: 078/376971
e-mail: kire-rakovski@hotmail.com
web:

Кире Раковски

 

АМС 08-3770/2

12.

ТК Топ Тим Тенис-Скопје

Ул Волгоградска бр. 3-40, Скопје

Телефон: Кирил Зафировски 074604516

Е-маил: tktoptim@gmail.com

Кирил Зафировски

АМС 08-1262/3

13.

Тениски клуб Нет-Струмица

Ул. Улевар Маршал Тито бр. 5/4-7, Струмица

Тел. Виктор Баџуков 078384007

E-mail: teniskiklubnet@yahoo.com

Web: -

Виктор Баџуков

АМС 08-643/4

14.

Тениски клуб ТУМБА ТЕНИС КЛУБ-Куманово

Ул. Цтрашо Пинџур бр.30, Куманово

Тел.  Далибор 070381496

e-mail: dimkovskid@yahoo.com

Далибор Димковски

 

АМС 08-673/2

15.

Тениски клуб ИТЦ Македонија-Скопје

ул: Сава Ковачевиќ бб, 1000 Скопје
тел/факс: 02 2782 182
e-mail:
kitinov@yahoo.com

web:

Александар Китинов

 

АМС 08-668/2

16.

Тениски клуб Битола - Битола

Цане Василев 2/22, 7000 Битола
тел: 070/537 190 , факс: 047/240796
e-mail:
pavlovskizlatko@yahoo.com илиtenisbitola@yahoo.com

web:
http://www.atp.mk/

Митко Попрцов

 

АМС 08-708/2

17.

Мондано Тениски клуб ДОО-Скопје

Ул.Димитрие Чуповски бр.25 Скопје

Телефон: Небојша Милутиновиќ 070250685

Е-маил: mondanotennisclub@gmail.com

Небојша Милутиновиќ

АМС 08-1703-2

18.

Тениски клуб Леонтиќ Спорт-Скопје

 ул: Лондонска 10 локал 3, 1000 Скопје
тел: 070 377910
e-mail:
leontic.sport@yahoo.com
web:
www.ttlmk.com

Зоран Леонтиќ

 

АМС 08-269/2

19.

Тениски клуб Триумф-Штип

ул: Борис Кидрич бр 6, 2000 Штип
тел:070/319-659 , факс: 032/384484
e-mail:
triumf_stip@yahoo.com

web:

Андреа Ѓоргов

 

АМС 08-478/2

20.

Тениски клуб Куманово 2010 - Куманово

терени: Октомвриска револуција бб, (Спортски центар Кеј во Куманово)
канцеларија:Егејска Македонија бр:12/3-4, Куманово
телефон: 078 412 369
e-mail: gorkitan
@yahoo.com

Горан Китановски

 

 

АМС 08-1214/1

 

Б) КЛУБОВИ КОИ НЕ УЧЕСТВУВАА ВО СИСТЕМОТ НА НАТПРЕВАРИ НА ТФСМ ВО 2020

21.

Тениски клуб Меч Поинт Плус Радовиш

Ул. Булевар Александар Македонкси бр.33, Радовиш

Тел. Иван Лефков 078 230 882

E-mail: tkmatchpoint@yahoo.com

Web:-

Иван Лефков

АМС  08-499/2

22.

Тениски клуб ХИТ ЕНД РАН ДООЕЛ Скопје

Ул. Булевар Јане Снадански бр,24 Аеродром, Скопје

Тел. Марко Ристески 071854868

Е-mаил: tennishitandrun@gamil.com

 веб:  

Марко Ристески

АМС 08-544/2

23.

Тениски клуб Љуботен-Тетoво

ул: АлександарЗдравковски бр: 28, Тетово
тел/факс: 044/ 330-075 071224030
e-mail:
Teofilovskizoran@yahoo.com

web:

Зоран Теофиловски

 

АМС 08-567/2

24

Спортски тениски клуб

АС-Радовиш

Ул Вардарска бр. 101, Радовиш

Телефон: Марија Манева 078980998

Е-маил: asteniskaskola@yahoo.com

Марија Манева

АМС 08-1284/3

 

 

В) КЛУБОВИ КОИ СЕ СУСПЕНДИРАНИ ОД ТЕКОВНОТО РАБОТЕЊЕ И НАТПРЕВАРУВАЧКИОТ СИСТЕМ НА ТФСМ

25.

Тениски клуб Астибо-Штип

ул: 29-ти Ноември број 21, 2000 Штип -ПФ 83, 2000 Штип
тел: 071217686

Дарко Едровски

 

АМС 08-1539-2

26.

ДИЗ ИНЖИНЕРИНГ Плус ДООЕЛ увоз-извоз- Тениски клуб Академија за тенис
Крстевски – АТК- Скопје

ул: Шидска бр.26/5-6, 1000 Скопје
тел: 070/700770
e-mail:
dejan@atk.mk

web:
www.atk.mk

Дејан Крстевски

 

АМС 08-1672-2

27.

Тениски клуб Винер Про-Прилеп

ул:  Радика бр 3, 7500 Прилеп 
тел:048/410200
e-mail:
merikuseska@gmail.com   
 
web:

Методија Кусески

 

АМС 08-854/4

 

Г) КЛУБ КОЈ НЕ Е СТАНАТ АКТИВЕН ЧЛЕН НА ТФСМ И  НЕ УЧЕСТВУВАЛ ВО СИСТЕМОТ НА НАТПРЕВАРИ на ТФСМ

28

Здружение Тениски клуб Топ Спин-Прилеп

Ул Кеј 1-ви Мај број. 72, Прилеп

Телефон: Гоце Котески 078980998

Е-маил: tk.topspin.prilep@gmail.com

Гоце Котески

АМС- 08-646/2

 

Баркод
Генерален спонзор
Цевитана
Златен спонзор
Спонзори
  • VALMIR CONSTRUCTION –DOOEL Skopje
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup